15.03.2020

Дискусія щодо наукометричної кризи в українській науці

4 березня 2020 року у рамках дискусійного клубу молодих учених на площадці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського відбулось засідання, де обговорювались актуальні питання наукометрії.

Присутні погодились з тим, що вибір шляхів реформування вітчизняної науки є складним і багатоаспектним завданням, яке не може ґрунтуватися на формальних підходах, без урахування внутрішньої логіки, принципів та специфіки розвитку різних галузей знань. Активно дискутувалось впровадження та використання наукометричних систем в Україні. Наголошувалось, що існує проблема некоректних нормативних вимог щодо застосування бібліометрії та наукометрії. Особливо гостро ця проблема стоїть перед представниками гуманітарних наук.

Представленість публікацій у наукометричних базах (у першу чергу – Scopus та Web of Science) віднедавна є обов’язковою складовою вимог для отримання наукових ступенів і вчених звань, включення видань до категорії «А» переліку наукових фахових видань України. Чи просуватиме це вітчизняну науку вперед? Як вирішувати питання академічного плагіату й самоплагіату. Як має відбуватись реформування системи наукової експертизи, доведення новизни наукових досліджень та відкриттів?

У обговоренні цих та інших актуальних питань взяли участь: Олександр Малишев (кандидат наук, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України), Любов Дубровіна (член-кореспондент НАН України доктор історичних наук, Генеральний директор НБУВ), Володимир Попик (член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, директор Інституту біографічних досліджень НБУВ), Тетяна Гранчак (завідувачка відділу НБУВ), Тетяна Добко (доктор наук із соціальних комунікацій, завідувачка відділу НБУВ), Олена Чмир (доктор економічних наук, професор, завідувачка відділу УкрІНТЕІ), Тетяна Качановська (доцент кафедри теорії та практики перекладу з романських мов імені Миколи Зерова Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка), Наталія Старченко (доктор історичних наук, Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України).

Учасники дискусії зазначили, що питання, які обговорювались, залишаються надзвичайно актуальними та закликали колег-учених, усю наукову спільноту до пошуку шляхів виходу з кризи.

Детальніше: http://www.nbuv.gov.ua/node/5181

?>
вверх