07.03.2023

Дипломна робота магістра в рамках грантової програми Ж.Моне

Дипломна робота Ігоря Коляди – магістра спеціальності 101 – Екологія виконана в рамках міжнародної програми ERASMUS+, проєкту 101085133 – EUGREEN, Європейські практики Green Deal: уроки для України. Керівник роботи д.т.н., завідувачка кафедри екології та охорони навколишнього середовища Яковишина Т.Ф. Метою роботи була розробка заходів з адаптації до змін клімату типової висотної житлової забудови урбоекосистеми м. Дніпро шляхом фітомеліорації будинків (хрущовки – серія 438, 464, 480; чешки – серія 1КГ-480-11у и 1КГ-480-12у). Для адаптації до змін клімату було запропоновано поєднати два заходи фітомеліорації, а саме, створення зеленого даху з озелененням прибудинкової території. Обґрунтовано екологічну ефективність комплексного використання запропонованих заходів за показниками – зниження температури, виділення кисню, тощо. Для зеленого даху запропоновано екстенсивне озеленення з кутом нахилу для усування застою води. Встановлено, що зниження температури буде сягати 3-4 0С, а надходження додаткового кисню становитиме у 2,4-2,7 разів більше потреби проєктної кількості мешканців багатоквартирних будинків. Для фітомеліорації прибудинкових територій рекомендовано висаджувати тополю пірамідальну, адже значення транспірації з її листка в 1225-1403 г * м-2 * рік-1 та додаткове зниження температури атмосферного повітря на 1,4 0С призводитиме до забезпечення комфортних умов мешканців типової висотної забудови м. Дніпро. Розраховано вартість пропонуємих комплексних заходів з фітомеліорації. Успішний захист дипломної роботи показав, що її результати можуть бути застосовані при адаптації до змін клімату техногенно навантажених урбоекосистем.

?>
вверх