24.04.2024

Дорога до себе

23 квітня країна відзначила Всеукраїнський день психолога.

Дата 23 квітня була обрана не випадково, адже саме в цей день у 1896 році народився видатний український психолог Григорій Сергійович Костюк, який зробив значний внесок у розвиток психологічної науки та освіти в Україні.

Напередодні цього дня керівник психологічної служби ПДАБА Марина СКЛАДАНОВСЬКА зустрілась зі студентами. Ці зустрічі вже стали традиційними, і цього разу темою бесіди була психологічна культура.

Психологічна культура є сукупністю знань, навичок і ставлення, що допомагають особистості ефективно взаємодіяти зі світом та собою.

Наші студенти вбачають наступні складові психологічної культури. Це те, що дозволяє людині ефективно самовизначитися і самореалізуватися в житті. Це навички, що сприяють успішній соціальній адаптації і саморозвитку, здатності людини усвідомлювати саму себе, своє «Я», своє буття, його сенс, що дозволяє контролювати власну поведінку та прогнозувати її перспективи і наслідки.

Розвиток творчого потенціалу особистості є одним із актуальних завдань сучасного суспільства. Виховання естетичних потреб особистості, відчуття гармонії і дисгармонії — перший крок розвитку креативності, творчих можливостей особистості, розвитку її творчих здібностей, що є нагальною потребою як сучасного суспільного розвитку, так і особистісного самовдосконалення.

Але, щоб розуміти іншу людину і самого себе, нам потрібно вміння мислити, аналізувати інформацію, робити логічні висновки ( це так потрібно в наш час, коли потік інформації лавиною падає на наші голови кожного дня). Як розвинути цей психічний процес – мислення, без якого ми б не називалися «homo sapiens» – людина розумна. Це вкрай важливе завдання для майбутнього фахівця будь-якого напрямку. І на ц потреби відповідає наша наука.

Дуже часто заважає нам у спілкуванні невміння регулювати свої емоції, невміння подолати свою тривогу, депресію, страх, біль. Особливо зараз, в період воєнного стану. А як зменшити негативні наслідки стресу та нашого фізичного й ментального здоров’я? Для тих, хто хоче навчитися цим вмінням, наша психологічна служба проводить антистресові семінари-тренінги, індивідуальні консультації, тренінги протидії емоційному вигоранню, вмінню відновлювати свої ресурси. Саме ці вміння психологічної саморегуляції в наш час є найзатребуванішою складовою психологічної культури особистості.

Стійкість потрібна нам усім, щоби мудро навігувати крізь складні дороги життєвих випробувань. Стійкість потрібна, щоби берегти, відновлювати та плекати психічне здоров’я, особистісну цілісність та соціальні зв’язки.

Не менш важливою й цікавою задачею є вміння дізнатися все про себе: яка формула темпераменту дана тобі від природи, які здібності ти маєш, а може ще й не виявив, як їх виявити? Як розв’язати особисті проблеми? І з цим може допомогти психолог. Консультації зараз можуть відбуватися як online, так і offline, як кому комфортніше і зручніше.

Людина, що опанувала психологічну культуру – багатогранна особистість. Чому це важливо? Під час нашої зустрічі студенти шукали і знаходили відповіді.

А що ще вважаєте за потрібне включити до складових психологічної культури? Адже ваша майбутня робота не можлива без знання психологічних аспектів вашого фаху і психологічних вимог для успіху у обраній сфері, а головне – своїх можливостей.

Контакти керівниці психологічної служби ПДАБА Марин СКЛАДАНОВСЬКОЇ знайдете на слайді. А глибше зрозуміти тему можна переглянувши відео із зустрічі за посиланням: https://youtu.be/DlmpJhN6oV8

?>
вверх