27.03.2023

Долаємо виклики, бачимо перспективи: звітує Нвчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій

У Придніпровській державній академії будівництва та архітектури тривали звіти факультетів за основними видами діяльності в 2019–2022 роках та про перспективи розвитку.

7 березня 2023 р. у приміщенні укриття № 1 звітували кафедри Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій. Метою заходу, ініційованого ректором Миколою САВИЦЬКИМ, є обмін досвідом щодо досягнень колективу, щира розмова про сучасний стан та перспективи розвитку академії, започаткування нових спеціальностей.

На зустрічі були присутні проректор з наукової роботи Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ, д. т. н., професор; проректор з навчально-виховної роботи Галина Євсєєва, д. н. з держ. управ., професор; начальники відділів та структурних підрозділів академії Ігор ГРАБОВСЬКИЙ, Наталія ГРУЗІН, Галина ЛИСЕНКО, Павло НАЖА, Віолетта ФЕДІНА. Модерував зустріч к. т. н., доц. Микола МАХІНЬКО, директор Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій.

Кафедра іноземних мов, очолювана к. філос. н., доц. Катериною СОКОЛОВОЮ, хоч і пройшла кілька етапів реструктуризації (2019–2020, 2021–2022, листопад 2022), упевнено тримає науковий фронт (за звітний період опубліковано 55 наукових фахових статей, з них у Scopus – 6, WoS – 1; тез доповідей на Всеукраїнських та міжнародних конференціях – 66). Звіт кафедри підготовки іноземних громадян, представлений к. філол. н., доц. Інною МАМЧИЧ, був спрямований швидше не на констатацію досягнень (як окремий структурний підрозділ академії кафедра почала функціонувати з 01.12.2021), а на виклики та на перспективи розвитку, ішлося зокрема про долучення до відкриття нової спеціальності, запровадження науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Мовний імідж науковця». Звіт кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності (завідувачка – к. філол. н., доц. Олена БАРАННИК) переконливо довів виконання основної візії кафедри – виховання молодої української еліти через формування національного характеру, мислення, патріотизму, громадянської позиції. На кафедрі працює чи не найбільше студентських гуртків – «Простір слова», «Інтелектуальний хакатон», «Клуб любителів українського кіно», «Твоє. Подорожі неосяжним: українотворчі студії». Кафедра так само планує започаткування нової ОПП. Цікавим виявився досвід навчальної роботи кафедри фізичного виховання та спорту (завідувач – к. н. з фізвих. і спорту, доц. Володимир ШИЯН), адже викладачі дієво адаптували навчальні програми до умов дистанційного навчання. Кафедра активно удосконалює матеріально-технічну базу. Викладачі кафедри філософії мають велику кількість наукових публікацій, активно провадять наукову роботу зі студентами. Завідувач кафедри філософії Віктор БІЛОПОЛИЙ, к. іст. н., доц., докладно зупинився на роботі психологічної служби академії, яку очолює доцент кафедри Марина СКЛАДАНОВСЬКА. Завідувач кафедри фундаментальних і природничих дисциплін, к. т. н., доц. Олександр БЕКЕТОВ докладно обґрунтував необхідність започаткування нових ОПП, звітував про плідну публікаційну діяльність викладачів, інтерактивні технології навчання, застосовувані на кафедрі. Науково-педагогічні працівники кафедр готові працювати з абітурієнтами на курсах підготовки до ЗНО/НМТ, гостро відчувають потребу у створенні ліцею на базі академії.

Уважно вислухавши звіти керівників кафедр виступив директор ННІІОТ к. т. н., доц. Микола МАХІНЬКО. Він високо оцінив роботу завідувачів, викладачів кафедр та робітників підрозділів, їх працелюбність, творчу ініциативу та активну роботу зі студентами, їх натхнення навіть в такі важкі часи. Зробив докладний та грунтовний аналіз діяльності по всіх напрямках роботи інституту. Провів аналіз щодо фінансової складової та функціонування ННІІОТ, вагомий внесок щодо роботи зі здобувачами вищої освіти по всіх напрямках.

Викладачі Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій активно друкуються у фахових виданнях, мають публікації в наукометричних базах даних, підвищують кваліфікацію через самоосвіту (міжнародні конференції, тематичні вебінари тощо), провадять не лише освітній процес, а й дієву виховну роботу серед студентів. Озвучені багато цифр, наочних графіків, було зрозуміло, що робота ННІІОТ є результативною та успішною і що такі заходи варто проводити. Вони потрібні, щоб обмінятися досвідом, сфокусувати діяльність кафедри на нових напрямах, узгодити свої дії з роботою інших, нагадати про можливості вдосконалення окремих видів діяльності, а найголовніше – щоб стати кращими і згуртованішими, готовими до повоєнного відродження держави.

Підсумовуючи зустріч-звіт, проректор з наукової роботи Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ та проректор з навчально-виховної роботи Галина ЄВСЄЄВА наголосили, що колектив Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій  – потужний структурний підрозділ, який уміє долати виклики, ставити перед собою амбітні плани і втілювати їх.

?>
вверх