02.11.2020

Доктор технічних наук Яковишина Т.Ф. отримала сертифікат експерта з акредитації освітніх програм від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Виконуюча обов’язки завідувача кафедри екології та охорони навколишнього середовища, доктор технічних наук Яковишина Т.Ф. успішно закінчила тренінг та отримала сертифікат експерта з акредитації освітніх програм від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Підвищення якості вищої освіти потребує від сучасного викладача не тільки безпосереднього передавання знань студенту, а, передусім, формування активного студента – здобувача знань, який власноруч може сформувати проблему, проаналізувати шляхи її вирішення та знайти найбільш доцільний, отримати оптимальний результат і ґрунтовно довести його правильність, що можливо за умов використання хмарних технологій на засадах реалізації принципів відкритої освіти. Хмарні засоби навчання, які використовуються на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища, надають можливість імплементації кейс-методів та ситуаційних задач в межах дисциплін професійного спрямування спеціальності 101 – «Екологія», а це, в свою чергу, дозволяє інтенсифікувати самостійність студентів у здобуванні знань та опануванні професійних навичок.

?>
вверх