25.02.2021

Чергове  засідання Вченої ради академії відбулось 23 лютого

Відкрив засідання ректор академії професор Савицький Микола Васильович.  Він окреслив  нагальні завдання, які стоять перед колективом.

 З погляду на реформу вищої освіти України, найперше завдання – це профорієтаційна робота та залучення на навчання в академії  якомога більшої кількості студентів.

І тут – цілий комплекс взаємопов’язаних напрямків для докладання зусиль кожним працівником, кожною кафедрою.  Це акцент у освітньому процесі на ще бідьше залучення студентів до наукової діяльності.  Це відповідність освітніх програм вимогам часу. А оскільки академія є одним із провідних архітектурно-будівельних вузів  країни, це і залучення іноземних студентів. Це поліпшення побутових умов у гуртожитках та навчальних корпусах. А ще – вдосконалення системи дистанційної освіти на базі корпоративного хмарного сервісу Microsoft 365, оскільки пандемія та запроваджуваний адаптивний карантин диктують свої вимоги.

Підкреслюючи важливість усього комплексу завдань, спрямованих на подальший розвиток академії, ректор, між іншим. розвінчав плітки про, мовляв, об’єднання академії із іншими вищими навчальними закладами регіону. Про це не може бути й мови, але доля академії в нинішніх умова – в руках кожного працівника.

Ректор також поінформував присутніх, про нинішні та наступні зміни у складі Вченої ради. Зокрема, відповідно до статті 36 Закону України «Про вищу освіту», Положення про Вчену раду та наказу № 66-КО від 15.02.21р. зі складу Вченої ради академії виведено Петренка Віктора Олеговича – проректора з науково-педагогічної, інноваційної роботи та розвитку, в зв’язку із заявою про звільнення.

Радник ректора з наукової роботи д.т.н., проф. Данішевський Владислав Валентинович в рамках обговорення доповів про наукову роботу «Інноваційні будівельні технології для сталого розвитку агропромислового комплексу», яка подається для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Таємним голосуванням було затверджено склад авторського колективу претендентів:

  • Савицький Микола Васильович – д.т.н., ректор ДВНЗ «ПДАБА»,
  • Ніколаєнко Станіслав Миколайович – д.п.н., ректор Національного університету біоресурсів і природокористування,
  • Атаманенко Віктор Іванович – засновник і керівник інжинірингової

компанії «ЕТУАЛЬ»,

  • Махінько Антон Володимирович – д.т.н., начальник відділу науково-технічного інжинірингової компанії «ЕТУАЛЬ»,
  • Махінько Наталія Олександрівна – д.т.н., професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного

університету,

  • Клименко Євгеній Володимирович – д.т.н., завідувач кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних споруд Одеської

державної академії будівництва та архітектури,

Семко Володимир Олександрович – д.т.н., професор кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Центральноукраїнського національного технічного університету,

  • Бабенко Марина Михайлівна – к.т.н., доцент, керівник Центру міжнародних наукових проектів і програм ДВНЗ

ПДАБА

На засіданні Вченої ради були розглянута низка інших важливих питань  порядку денного. Про підсумки прийому до аспірантури та докторантури, підвищення якості підготовки фахівців третього освітньо-наукового рівня першого та другого наукового ступеня доповів зав.. відділом аспірантури та докторантури Соколов І.А.

 Про внесення змін до Положення про порядок призначення та виплати соціальних стипендій студентам Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» доповів начальник навчального відділу Грабовський  І.С.

Вчена рада затвердила низку Положень про кафедри академії: Опалення, вентиляція, кондиціювання та теплогазопостачання; Технології будівельного виробництва ; Комп’ютерних наук, інформаційних технологій та прикладної математики; Інженерної геології і геотехнікиМіжнародної економіки та публічного управління і адміністрування.

Також було затверджено Положення про утворення разових спеціалізованих вчених рад,  Порядок проходження процедури захисту  та  присудження ступеня доктора філософії, Про іменні стипендії, Про форму документів про вищу освіту(наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки.

Вчена рада проголосувала «за» ряд поточних питань щодо друку збірника наукових праць «Економічний простір» № 166, друку статей у науково-практичному журналі «Український журнал будівництва та архітектури» № 1,2021 рік; збірки матеріалів науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Будівництво, архітектура та економіка-2021: проблеми та перспективи. сучасний контекст».

За особливий вагомий внесок у забезпечення розвитку вищої освіти та підготовку  здобувачів вищої освіти на високому науково-теоретичному і методичному рівні кандидатури к.т.н, проф. Березюка А.М., д.т.н, проф. Єгорова Є.А. висунуті на призначення Стипендії Кабінету Міністрів України.

Вчена рада підтримала висунення члена-кореспондента НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., проф. Шимановського Олександра Віталійовича в дійсні члени (академіки) НАН України за спеціальністю «Механіка» по відділенню механіки НАН України (клопотання від Вченої ради ТОВ «Украінсталькон» ім. В.М. Шимановського) та кандидатури д.т.н., старшого наукового співробітника  Пилипенка Миколи Миколайовича завідувача відділу чистих металів, металофізики та технологій нових матеріалів Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій ННЦ ХФТІ на вакансію члена-кореспондента НАН України по Відділенню ядерної фізики та енергетики зі спеціальності «Радіаційне матеріалознавство, радіаційні технології» (клопотання від Науково-технічної ради Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України).

Прийнято ряд інших рішень щодо затвердження та зміни наукових керівників здобувачів третього (наукового) рівня вищої освіти у підготовці дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

 Засідання Вченої ради академії пройшло у діловій, конструктивній обстановці. З більшості питань рішення прийняті одностайно, решта – переважною більшістю голосів.

?>
вверх