03.03.2020

ЧЕРЕЗ ПЛАГІАТ ТА НИЗЬКУ ЯКІСТЬ ДОСЛІДЖЕНЬ АТЕСТАЦІЙНА КОЛЕГІЯ МОН СКАСУВАЛА 3 НАУКОВІ СТУПЕНІ ДОКТОРА ТА КАНДИДАТА НАУК

Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки через академічний плагіат, низький рівень дисертаційних досліджень та невідповідність паспорту наукової спеціальності скасувала рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук трьом здобувачам на засіданні 26 лютого 2020 року.

«Дуже важливо, коли професійна спільнота не мовчить, а називає порушення порушенням, плагіат – плагіатом, імітацію науки – імітацією. Лише тоді, коли самі науковці стоять на стороні високих наукових стандартів, ми маємо можливість прийняти остаточне рішення. Тому ми дуже вдячні усім, хто не мовчить та не мириться з імітацією у своїй науковій дисципліні», – зазначив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Атестаційна колегія МОН скасувала такі рішення спецрад:

  • Д 29.053.02 про присудження ступеня доктора наук Ющенку Петру Андрійовичу (спеціальність “Історія України” 07.00.01) через невідповідність належним критеріям, які висуваються до докторських дисертацій, зокрема не містить авторських наукових положень та науково обгрунтованих результатів у галузі історичної науки, що розв’язують важливу наукову або науково-прикладну проблему, наявність текстових запозичень і некоректних посилань. Тема дисертації – “Києворуська спадщина в історичній пам’яті українського суспільства (XII – початок  XXI ст.)”
  • Д 55.051.05 про присудження ступеня кандидата наук Донник Тетяні Анатоліївні (спеціальність “Паталогічна фізіологія” 14.03.04) через невідповідність паспорта наукової спеціальності. Тема дисертації – “Роль та механізми участі психоемоційних розладів в дизрегуляційній патології у хворих з віддаленими наслідками закритої легкої черепно-мозкової травми та обґрунтування їх корекції методом програмованої сенсорної депривації”.
  • Д 64.053.04 про присудження ступеня кандидата наук Дерев’янко Інні Володимирівні (спеціальність “Загальна педагогіка та історія педагогіки” 13.00.01) через фальсифікацію джерельної бази, ознаки прихованого запозичення праць інших науковців та те, що дисертація не є науковим дослідженням. Тема дисертації – “Педагогічні ідеї християнського виховання підлітків Київської Русі (кінець Х – середина ХІІІ століття)”.

Водночас, ухвалено рішення присудити 306 наукових ступенів доктора наук, 1079  – кандидата наук, 17 – доктора філософії. Атестаційна колегія також присвоїла 194 вчених звання професора, 568 – доцента, 38 – старшого дослідника.

На додатковий розгляд направлено 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій.

Також Атестаційна колегія МОН відмовила 2 спеціалізованим вченим радам у продовженні їхньої роботи у зв’язку з невідповідністю Положенню про спеціалізовану вчену раду, порушеннями академічної доброчесності та низькою якістю дисертаційних досліджень, які до цього захищались у таких спецрадах. Це спецради в Харківському національному медичному університеті МОЗ України та Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України.

?>
вверх