22.03.2023

Архітектурний факультет у світлі здобутків попередніх 4-х років академії: творчо-ділова зустріч з керівництвом академії

Завершувальним звітом серед факультетів академії за чотири попередні роки стала творчо-ділова зустріч керівництва академії з представниками кафедр Архітектурного факультету.

16 березня 2023 р. у приміщенні укриття № 1 відбулася запланована подія, дуже важлива для працівників факультету – презентація досягнень за попередні чотири роки та перспективних напрямків розвитку кожної з п’яти кафедр факультету. Подія відбулася за ініціативи ректора Миколи САВИЦЬКОГО і була спрямована на моніторинг здобутків і досягнень кожної кафедри, для пожвавлення роботи колективів структурних підрозділів факультету і подальшу активізацію участі у повоєнній відбудові та відродженні країни після перемоги.

Від керівництва академії звітність факультету заслухали ректор академії Микола САВИЦЬКИЙ, д. т. н., професор; проректор з наукової роботи Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ, д. т. н., професор; проректор з навчально-виховної роботи Галина ЄВСЄЄВА, д. н. з державн. управлін., професор; начальники відділів та структурних підрозділів, відповідальні за якість та організацію навчального процесу академії: Віолета ФЕДІНА, Павло НАЖА, Ігор ГРАБОВСЬКИЙ.

Модератором зустрічі Архітектурного факультету з керівництвом виступав декан Олександр ХАРЛАН. Звіти кафедр представляли: Юрій ЗАХАРОВ – завідувач кафедрою Архітектури, к. т. н., професор; Ольга БОНДАРЕНКО – старший викладач кафедри Архітектурного проєктування та містобудування; Артем СОПІЛЬНЯК – завідуючий кафедрою Нарисної геометрії та графіки, к. т. н., доцент; Катерина ХАРЧЕНКО – в. о. завідувачки кафедрою Дизайну та реконструкції архітектурного середовища, к. т. н., доцент; Наталія КУЛІЧЕНКО – в. в. о. завідувачки кафедрою Основ архітектури, старший викладач.

Всі кафедри підготували звіти та презентації, які було викладено на сторінках академічного сайту. Кафедра Архітектури представила низку дипломів переможців обласних та всеукраїнських конкурсів, сертифікати учасників міжнародних конференцій, перелік праць і публікацій в журналах наукометричних баз Scopus та WOS, результати досліджень в акустичній лабораторії кафедри та імітаційного модулювання акустичного режиму міської забудови на основі AcousticLab. Кафедра АПіМ представила базу забезпечення практичної підготовки, результати навчально-методичної роботи, наукової та науково-технічної діяльності, досягнення у професійній сфері, дані матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу. Кафедра Нарисної геометрії та графіки репрезентувала особливості викладення навчальних дисциплін, спектр видань кафедри, участь у конкурсах та конгресах, навчання в межах програми «Google dijital tools for education», досягнення 2019-2022 рр. Кафедра ДРАС доповіла про результати підготовки здобувачів вищої освіти, оновлення освітньої програми спеціальності 191, нової спеціальності 022 «Дизайн», тему науково-дослідної роботи кафедри, нові навчальні дисципліни, навчально-методичну роботу, перелік досягнень у конкурсах, проєктних розробках, міжнародних та вітчизняних конференціях, міжнародну діяльність та міжнародні зв’язки. З короткими повідомленнями виступила Юлія ДЕГТЯРЬОВА, зав. НЦМС. Кафедрою Основ архітектури представлено результати наукової діяльності, інформацію щодо кадрового забезпечення, матеріально-технічної та інноваційної діяльності, міжнародного співробітництва, інформацію про зв’язки з виробництвом, профорієнтаційну роботу, виховну, волонтерську та гуманітарну роботу.

В підсумковому етапі зустрічі з доповідями виступили начальники відділів та структурних підрозділів. Заключне слово за результатами звітування взяли ректор Микола САВИЦЬКИЙ, проректор з н. р. Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ та проректор з н.-вих. роботи Галина ЄВСЄЄВА.

Звітність факультетів стає новітньою сторінкою роботи академії і має значний вплив на подальші перспективи розвинення наукових та освітніх заходів академії, не зважаючи на складність подій в країні, допомагає осягнути здобутки і досвіт виконаних завдань, ставити за мету нові виховні рубежі і наукові горизонти післявоєнної відбудови рідного краю, рідної країни.

?>
вверх