17.10.2020

Архітектурно-історичні дослідження теренів міста Запоріжжя на міжнародній конференції «Ab Urbe Condita…»

16-17 жовтня 2020 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Ab Urbe Condita: Урбаністичний простір Південної України в останній третині XVIII – першій половині ХХ ст.», що проводилася в м. Запоріжжі на базі Запорізького обласного краєзнавчого музею. Запрошений завідуючий кафедри ДРАС Олександр Харлан представив дві доповіді. Перша – «Військово-стратегічний комплекс укріплень XVIII століття на теренах міста Олександрівська в структурі сучасного міста Запоріжжя у світлі досліджень 2003-2019 рр.» присвячена проблемі пам’яткоохоронних досліджень з локалізації фортифікаційного комплексу XVIII ст. в структурі лівого бережної частини сучасного міста Запоріжжя, друга – «Запорозька спадщина в урбаністичному просторі Олександрівська: до питання вивчення архітектурно-містобудівних особливостей і локалізації місцезнаходження унікальних додекагонових православних храмів в місті Запоріжжя», присвячена дослідженням теренів міста щодо локалізації православних культових споруд унікальної конструкції. Матеріали доповідей розміщено в науковій збірці.  Доповідь «Запорозька спадщина в урбаністичному просторі Олександрівська» заявлена в програму, об’єднувала дві заявлені теми, що зацікавили відомих місцевих дослідників. Відбулася дискусія, яка матиме визначні наслідки в контексті формування історичних уявлень про формування міського простору Олександрівська-Запоріжжя, за матеріалами конференції було видано збірку доповідей…

?>
вверх