10.11.2023

«Архітектура та містобудування»: три важливі дні

Відповідальна подія – акредитаційна експертиза освітньо-наукової та освітньо-професійної програм 191 «Архітектура та містобудування» відбувається зараз на Архітектурному факультеті в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури.

Вперше на Архітектурному факультеті була запланована подібна експертиза Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти! Підготовчу роботу виконували кілька відділів на чолі з керівництвом академії. Гарантів та персонал кафедр «Дизайну та реконструкції архітектурного середовища» та «Архітектурного проєктування та містобудування» на численних зустрічах та засіданнях знайомили з аналогіями результатів та самого процесу проведення акредитацій. Перед тим, як став відомий час та програма візиту експертної групи, багато тижнів до ряду тривала підготовка документації та матеріалів для заповнення «Відомостей про самооцінювання освітніх програм» з підготовки магістрів-науковців та магістрів-професійників, які є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства (НАЗЯВО).

Три важливі дні за планом зустрічей відбувалися з 6-го по 8-е листопада 2023 року. У підготовці до зустрічі було задіяно 45 представників 11 кафедр, 5 відділів, обслуговуючого персоналу та керівництва академії. Протягом 6-7 листопада експертна група на 11 основних та 2 резервних зустрічах по черзі зустрічалася з гарантами, викладачами, задіяними в магістерських освітніх програмах 191 «Архітектура та містобудування», керівниками та менеджментом ЗВО, здобувачами вищої освіти освітніх програм, представниками студентського самоврядування, стейкхолдерами, роботодавцями, представниками студмістечка, науково-технічної бібліотеки, інформаційного центру запобігання та виявлення плагіату, відділу інформаційно-цифрового супроводу, лабораторії забезпечення якості проєктів, адміністративним персоналом, керівниками структурних підрозділів, представниками допоміжних структурних підрозділів.

Фінальний брифінг відбувався 7 листопада з 16:00 до 16:30. Експертна група відзначила здобутки освітніх програм «Архітектура та містобудування»: збереження традицій, наступність етапів підготовки; запит на ринку праці, інтерес роботодавців і студентів; професіоналізм викладачів кафедр; досвід міжнародної діяльності викладачів, кафедр; співпраця з архітектурними організаціями; позитивні відгуки стейкхолдерів.

СИЛЬНІ СТОРОНИ ПРОГРАМ: врахування регіонального контексту (особливості архітектури Придніпров’я); реальний зв’язок з роботодавцями (співпраця з архітектурними організаціями міста, організація практики); наявність ліцензованих програмних продуктів; індивідуальний підхід до студентів; можливість наукового, практичного розвитку здобувачів (участь в архітектурних конкурсах, конференціях, актуальні теми курсових та кваліфікаційних робот, магістерські дослідження).

НАУКОВІ СКЛАДОВІ ОНП: експериментальне проєктування (проєктування на Марсі та Місяці); різноманітність науково-пошукової діяльності студентів (історико-архітектурний напрям, урбаністика, екологія…); публікації, тези, виступи в контексті дисциплін; широкий перелік фахових вибіркових курсів (цікаві для студентів, актуальна тематика, дисципліни підприємницького напряму, екологічні дисципліни). Також було вказано і на бажані доповнення та рекомендації у освітніх програмах.

Наразі, робота експертної групи продовжується! Ще попереду завершення виїзної експертизи, направлення Звіту на розгляд відділу акредитації, підписання експертами звіту ЕГ…

Тримаємо кулачки за позитивне рішення щодо унікальних освітніх програм регіону!!!

І знайомимось ближче із Архітектурним факультетом ПДАБА.

Детальніше дивіться на нашій сторінці в youtube.

?>
вверх