22.09.2021

Акредитація магістерської освітньої програми «Підприємницька діяльність»

З 27 по 29 вересня 2021 року в академії буде проходити акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Підприємницька діяльність» за другим рівнем вищої освіти.

Згідно Наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 1549-Е від 14.09.2021 р., затверджено склад експертної групи:

1. Сталінська Олена Вікторівна, д.е.н., професор кафедри економіки підприємства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (керівник експертної групи).

2. Прохорова Єлєна Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

3. Михайлова Кристина Валеріївна, здобувач вищої освіти, Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.

Структурний підрозділ, відповідальний за реалізацію освітньо-професійної програми – кафедра економіки та підприємництва. Гарант – д.е.н., доцент Фісуненко Павло Анатолійович.

?>
вверх