18.04.2018

ОЛІМПІАДА З ДИСЦИПЛІНИ «Фінанси»

ПРОГРАМА

II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

з дисципліни

«Фінанси»

серед студентів вищих навчальних закладів

ІІІ-ІV рівнів акредитації

 

м. Дніпро

25 – 27 квітня 2018 р.

РОБОЧІ ОРГАНИ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ДИСЦИПЛІНИ «Фінанси»

 

Журі:

 

Большаков В. І. – д-р. техн. н., проф., ректор ПДАБА, голова журі;

Верхоглядова Н. І. – д-р. екон. н., проф., проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ПДАБА, голова оргкомітету, заступник голови журі;

Іванов С. В., – д.е.н., проф., член-кор. НАН України, зав. кафедрою «Фінансів і маркетингу» ПДАБА, член журі;

Косова Т. Д., – д.е.н., проф. кафедри «Фінансів, банківської справи та страхування» Класичного приватного університету, член журі;

Шірінян Л. В., – д.е.н., доц., зав. кафедрою «Фінанси» Національного університету харчових технологій м. Київ, член журі;

Катан Л. І. – д.е.н., проф., завідувач кафедри «Фінанси та банківська справа» Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, член журі;

Кобушко І. М. – д.е.н., заст. завідувача, проф. кафедри «Фінансів і кредиту» СумДУ, член журі;

Кізима Т. О. – д.е.н., проф., проф. кафедри «Фінансів» ім. С. І. Юрія Тернопільського національного економічного університету, член журі;

Мамонтова Н. А. – д.е.н., проф., зав. кафедри «Фінанси, обліку і аудиту» національного університету «Острозька академія», член журі;

Юдіна С. В. – д.е.н., проф. Дніпродзержинського технічного університету, член журі;

Захарченко Н. В. – к.е.н., доц. кафедри «Фінансів і маркетингу» ПДАБА, секретар журі.

 

Більш детально з програмою можна ознайомитися

 

?>
вверх