28.05.2019

28 травня 2019 р. відбулася Перша науково-практична конференція студентів

28 травня 2019 р. відбулася Перша науково-практична конференція студентів державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». На секції «Будівництво» були представлені результати наукових робіт студентів будівельного факультету та факультету промислового і цивільного будівництва.

Магістри-науковці кафедри «Автомобільні дороги, геодезія та землеустрій» виступили з наступними доповідями.

Биков Денис  «Геодезичний моніторинг будівель, що знаходяться в зоні впливу будівництва метрополітену у м. Дніпро». Науковий керівник – докт.техн. наук, проф. Ю. О. Кірічек.

Баленко Володимир «Удосконалення методу розрахунку стійкості схилів з урахуванням просідаючих властивостей ґрунтів». Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. О. В. Трегуб.

Савченко Вікторія «Правовий режим водоохоронних обмежень». Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. О. М. Кульбака.

За результатами роботи секції, за критеріями оцінювання, журі визначили кращі доповіді.

Переможцем серед студентів будівельного факультету став БИКОВ ДЕНИС (гр. ЗУК-17мн).

Тези доповідей учасників конференції були опубліковані у збірнику наукових праць – «Матеріали Першої науково-практичної конференції студентів ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

?>
вверх