27.10.2022

Відкрита лекція доцента кафедри НГтаГ доцента Ярової Т.П.

З метою вдосконалення методики проведення занять, визначення ефективності лекторської майстерності, передавання досвіду колегам 25 жовтня 2022 року доцентом кафедри нарисної геометрії та графіки Яровою Тетяною Петрівною було проведено відкриту онлайн лекцію з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки за темою «Позиційні задачі та графічні алгоритми їх розв’язання» для студентів першого курсу ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

На лекції були присутні завідувач та заступник завідувача лабораторії моніторингу якості освіти та планування навчально-методичної роботи

Федіна В. Г. і Єгорова В. С., представники професорсько-викладацького складу кафедри НГтаГ і студенти груп ПЦБ-22-3, ПЦБ-22-4п.

На початку заняття лектор висвітлила актуальність теми лекції та сформулювала мету лекції та завдання. Для висвітлення матеріалу вступу, основної  та заключної частин лекції було використана презентація за допомогою Microsoft Teams для дистанційного навчання в Office 365. Матеріал лекції було надано в доступному й одночасно науковому стилі. Завдяки педагогічному контакту доцента Ярової Т. П. з аудиторією студенти мали можливість сприймати інформацію різнопланово: слухати, осмислювати й коротко записувати.

Наприкінці заняття були надані загальний висновок, методичні поради, відповіді на запитання, перелік літератури.

Дякуємо доценту Яровій Т.П. за проведену відкриту лекцію, викладачам академії, які прийняли участь в обговоренні результатів відкритого заняття.

?>
вверх