09.09.2022

Відкрита лекція Людмили Лаухіної

13.09.2022 о 8:00 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри економічної теорії та права Лаухіної Л. М. для групи ЕКО-21 тема лекції: “Основи правосвідомості та правової культури, правової поведінки та юридичної відповідальності”.

Посилання на відкриту лекцію:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a74aed533dd62435dbe77693d2101f214%40thread.tacv2/1661848238222?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22c50b8017-7210-40cc-909f-6d818ef4c514%22%7d

?>
вверх