16.09.2020

Конференція трудового колективу

15 вересня 2020 року відбулася конференція трудового колективу Придніпровської державної академії будівництва та архітектури з наступним порядком денним :

1. Звіт про хід виконання колдоговору за перше півріччя 2020 року. Доповідачі ректор Савицький М. В., голова профкому Дзюбан О. В.

2. Про обрання виборних членів до складу Вченої Ради академії.

3. Різне.

В роботі конференції трудового колективу прийняли участь 121 делегат та 106 чоловік запрошених.

В третьому пункті порядку денного було розглянуто питання про можливість об’єднання академії із іншими вишами міста. В обговоренні цього питання прийняли участь ректор академії професор Савицький М. В., декан будівельного факультету, професор Нікіфорова Т. Д., завідувач кафедри автомобільних доріг, геодезії та землеустрою, професор Кірічек Ю. О., завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, професор Бєліков А. С., завідувач кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності, професор Євсєєва Г. П., студент 4-го курсу будівельного факультету Кононенко В. О.

За підсумками обговорення конференція трудового колективу вирішила :

1. Керуючись статтями 38, 39, 40, 43, 44 Конституції України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про науково-технічну діяльність», статтею 59 Господарського кодексу України, статтями 106 п.1. та 107 Цивільного кодексу України, Статутом ПДАБА, враховуючи компетентні та переконливі точки зору, які висловлено на зборах, з метою збереження наявних трудових, фінансових і матеріальних ресурсів та студентського контингенту, враховуючи прогнозовану мережу закладів вищої освіти в регіоні, трудовий колектив Придніпровської державної академії будівництва та архітектури;

2. Вважати недоцільним будь-яке об’єднання з іншими вишами нашого міста та регіону;

3. Доручити керівництву Академії та голові профспілкового комітету ПДАБА підготувати звернення до Міністерства освіти та науки України про недоцільність і небажання колективу Академії щодо об’єднання з іншими вишами нашого міста і регіону, та проінформувати про рішення трудового колективу відповідні органи міського й обласного рівня, трудові колективи вишів міста;

4. Залишити, відповідно до чинного законодавства, за колективом Академії право публічно (мітинги, виступи в ЗМІ та в соціальних мережах) відстоювати інтереси колективу Академії щодо протистояння об’єднанню з іншими вишами нашого міста та регіону.

 

Рішення було прийнято одноголосно.

?>
вверх