15.07.2020

НАДІЙНИЙ І УНІКАЛЬНИЙ – ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ ЗАРЕНБІН

З погляду на всі життєві і наукові звершення професора В. Г. Заренбіна головною рисою його характеру можна назвати його надійність. А якщо розглядати його діяльність в ДІБІ – ПДАБА, то дуже підходить слово унікальний. Надійний і унікальний – про це говорять кілька цифр, що містить його біографія: 53 роки працює в ДІБІ – ПДАБА (з 1967 р.) і весь час на одній кафедрі – експлуатації та ремонту машин (ЕРМ). Більш ніж півстоліття був доцентом, професором, завідувачем кафедри і тепер знову працює професором на своїй єдиній кафедрі ЕРМ. Ось який Володимир Георгійович надійний, а ще унікальний: 24 роки завідувач кафедри (1992 – 2016) і, що вже зовсім дивно, 36 років (1983 – 2019) декан механічного факультету. Він – такий декан єдиний в історії ДІБІ – ПДАБА.

А починав свій трудовий шлях Володимир Георгійович в 1960 році після закінчення Московського вищого технічного училища ім. М. Е. Баумана (факультет теплових і гідравлічних машин, за спеціальністю двигуни внутрішнього згоряння). Працював на турбомоторному заводі м. Свердловська (нині м. Єкатеринбург) як інженер-конструктор, потім інженером провідної групи і начальником бюро міцності і фізичних вимірювань (по 1967 р.).

В 1962 році вступає до заочної аспірантури при МВТУ ім. М. Е. Баумана, а в 1967 році захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. В ДІБІ В. Г. Заренбін починає працювати доцентом кафедри ЕРМ після обрання на цю посаду за конкурсом з вересня 1967 року.

У червні 1983 року Вченою радою ДІБІ він обирається за конкурсом на посаду декана механічного факультету, а в січні 1993 року – завідувачем кафедри ЕРМ. У травні 1996 року рішенням ВАК Володимиру Георгійовичу присвоюється науковий ступінь доктора технічних наук. Маючи достатній виробничий досвід, широку ерудицію і глибокі знання, В. Г Заренбін активно виконує доручену йому роботу. На високому науково-технічному рівні читає курси лекцій з дисциплін кафедри, успішно керує дипломним проектуванням, бере участь в роботі Державних екзаменаційних комісій. Під його керівництвом і при безпосередній участі була повністю реконструйована лабораторна база по двигунах внутрішнього згоряння, освоєне сучасне обладнання і контрольно-вимірювальна апаратура.

Він є одним з ініціаторів відкриття на базі механічного факультету з 1992 року підготовки інженерів-механіків за спеціальністю «Автомобілі і автомобільне господарство». Володимир Георгійович розробив 4 навчальні посібники і багато методичних вказівок для лабораторних і навчально-дослідних робіт з тематики курсів, що читаються, які широко використовуються у педагогічній практиці.

Плідною є багаторічна науково-дослідна діяльність В. Г. Заренбіна. Він керував держбюджетними і госпдоговірними роботами з найважливішої тематики в галузі підвищення надійності і довговічності двигунів внутрішнього згоряння. Запропоновані ним практичні рекомендації по вибору режимів обкатки двигунів при капітальному ремонті, нанесенню покриттів на деталі циліндро-поршневої групи ДВЗ використовуються на підприємствах України та за кордоном. Його розробки були відзначені дипломом ІІІ ступеня Головного комітету Виставки досягнень народного господарства України.

В. Г. Заренбін також брав участь в роботі ряду проектних та двигунобудівних організацій, являється членом редакційних колегій технічних видань та оргкомітетів науково-технічних міжнародних конференцій і семінарів.

Кілька років Володимир Георгійович був головою та членом спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських дисертацій. Підготував три кандидати наук. Він – автор 144 робіт, з них 35 – в центральних журналах і збірниках, 5 монографій, має 8 авторських свідоцтв і 9 патентів.

Володимир Георгійович типовий трудоголік. Робота була і є сьогодні на першому плані. Працюючи професором кафедри ЕРМ, постійно бере участь у громадському житті і виховній роботі кафедри, факультету та академії.

Він – турботлива людина, допомагає співробітникам кафедри, активно проводить навчально-виховну роботу серед студентів, щиро допомагає аспірантам, доброзичливий наставник і вихователь.

Неодноразово його робота відзначалася державними і науковими закладами. Володимир Георгійович нагороджений знаками «Винахідник СРСР» (1989), «Відмінник освіти України (1998), «За наукові досягнення» (2005). Він академік Академії будівництва України (2003), але головною своєю нагородою Володимир Георгійович Заренбін вважає звання Почесного професора ПДАБА (2016).

Кожного дня він живе турботами академії, працює на її користь і впевнений, що його доля – ДІБІ – ПДАБА і ця доля у нього щаслива.

Т. А. Шпаковська,

провідний інженер ректорату

?>
вверх