10.05.2019

100 днів на посаді ректора ДВНЗ ПДАБА

Шановні студенти, аспіранти, докторанти, співробітники академії!

19 квітня 2019 року завершилися перші 100 днів після затвердження мене на посаду ректора. За традицією вважається, що початковий період завдає тон подальшим рокам роботи. То ж хочу поділитися деякими результатами нашої з вами спільної роботи за цей період.

Управління діяльністю академії

Для поліпшення управлінської діяльності згідно з програмою ректора рішенням Вченої ради створено Науково-методичну раду, а також дорадчий орган ректорату – Раду професорів. Підготовлені і затверджені положення про ці органи, обрано персональний склад Ради професорів, а також членів президії Науково-методичної ради.

Розпочали діяльність робочі комісії академії: розвитку інфраструктури, енергоаудиту і енергоменеджменту, дизайну архітектурного середовища, менеджменту діяльності.

Пройшли вибори Студентської ради академії, Головою ради обрано студента факультету Промислового та цивільного будівництва Володимира Кононенка. Засновано наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених «Східна Європа: Наукова платформа», яке ініціювала і очолила доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства Олександра Кононова. Вона обрана також Головою Ради молодих вчених академії.

Для підвищення ефективності навчального і виробничого процесу, вдосконалення керівництва навчальним процесом, гармонізації діяльності згідно положень «Закону України про вищу освіту», вимог ринку праці, розпочата реструктуризація навчальних підрозділів академії, яка буде проведена до 1 вересня 2019 р. Пропозиції з реструктуризації регулярно обговорювалися на засіданнях ректорату, отримали схвалення Ради професорів та президії Навчально-методичної ради і були затверджені Вченою радою.

Згідно плану реструктуризації шляхом об’єднання факультетів будівельного напряму – промислового та цивільного будівництва і будівельного створюється «Будівельний» факультет; навчально-науковий інститут екології та безпеки життєдіяльності в будівництві і факультет цивільної інженерії та екології трансформується в факультет «Інженерних систем та екології»; механічний факультет перетворюється в факультет «Інформаційних технологій та механічної інженерії»; шляхом об’єднання інституту післядипломної освіти та навчально-наукового центру заочної та дистанційної освіти створюється новий структурний підрозділ «Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій»; назви факультетів «Архітектурний» та «Економічний» залишаються без змін.

На даний час вже пройшла реорганізація деяких структурних підрозділів академії: міжнародний відділ реорганізований в Центр по підготовці іноземних студентів, Навчально-науковий Європейський центр – у Навчально-науковий центр міжнародного співробітництва. В межах штатного розкладу академії створено два нових відділи: якості, маркетингу та профорієнтаційної роботи і планово-аналітичний.

Освітня діяльність

В умовах демографічної кризи і глобальної конкуренції освітніх послуг надзвичайно важливою є профорієнтаційна діяльність щодо залучення молоді до навчання в академії. З цією метою ведеться системна робота з популяризації напрямів підготовки в ДВНЗ ПДАБА. Для цього організовувалися виїзди в школи м. Дніпра, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Кропивницької, Полтавської областей.

«Дні відкритих дверей» в академії відвідали: 02.03.2019 р. – 179 осіб, 30.03.2019 р. – 75 осіб, 20.04.3019 р. – 93 особи. Школярі брали активну участь у Олімпіаді – у ІІ тур пройшло біля 250 осіб. Більше 150 випускників технікумів та коледжів склали попередні іспити для вступу в академію.

На базі академії проведено ІІ тури Всеукраїнської олімпіади зі спеціальностей «Економіка підприємства» та «Фінанси».

Підготовлені та подані на розгляд у Міністерство науки і освіти України матеріали з відкриття нових спеціальностей: «Інформаційні системи та технології», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Триває робота з акредитації напрямів підготовки, освітніх програм, спеціальностей і спеціалізацій. В січні академія отримала сертифікати з акредитації 8 освітньо-професійних програм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. В квітні акредитовані 5 освітньо-наукових програм підготовки магістрів, ще по чотирьох працюють акредитаційні комісії.

На черзі проходження акредитаційної експертизи за 8 напрямами підготовки бакалаврів (у травні), та за 14 освітньо-професійними програмами магістрів восени.

Розроблені та затверджені нові редакції освітніх програм та навчальних планів з 13 спеціальностей у зв’язку з прийняттям нових стандартів освіти. Запроваджені актуальні нові освітні програми підготовки магістрів «Міське та комунальне господарство», «Енергоменеджмент та енергоаудит в будівництві». На ці програми вже цього року повинен відбутися перший прийом студентів.

Розроблені: «Примірне положення про кафедру академії», «Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників», «Положення про присвоєння звання Почесного доктора та професора академії».

На базі академії розпочали діяльність курси по підготовці енергоаудиторів та курси підвищення кваліфікації працівників газового господарства.

Підписана угода про співробітництво між Спілкою наукових та інженерних об’єднань України, яка обрана членом Європейської федерації національних асоціацій (FEANI). Це надає можливість реалізації проектів щодо підвищення конкурентоздатності наших випускників у будівельній галузі, в архітектурній діяльності як в Україні, так і на міжнародному ринку праці шляхом розвитку європейської Програми сертифікації професійної діяльності. Наші випускники матимуть змогу отримати Європейський паспорт інженера.

Науково-інноваційна діяльність

Проведено аудит персоналу щодо резерву підготовки кадрів вищої кваліфікації (докторів та кандидатів наук). Докторські дисертації на даний час готують 12 осіб. Для кожного із здобувачів, які планують захист дисертацій до грудня 2020 року, розроблено календарні плани завершення робіт та організації захисту. Запроваджено щоквартальний контроль виконання цих планів. Запроваджено обов’язкову перевірку на плагіат всіх дисертацій, що приймаються до захисту у спеціалізованих Вчених радах академії. Ми боремося за академічну доброчесність!

Організовано навчання співробітників, аспірантів та магістрів академії з питань захисту інтелектуальної власності, патентно-інформаційного пошуку та конкурентної розвідки, організації стартапів. Розпочато роботу по створенню бази інноваційних розробок академії для їхньої комерціалізації.

Для мотивації і підтримки молодих науковців запроваджено щорічні конкурси «Кращий молодий вчений» та «Кращий студент». Переможці будуть заохочені грошовими преміями.

Стимулюється робота з отримання співробітниками академії сертифікатів з професійної діяльності. На сьогодні у співробітників академії в наявності є 50 сертифікатів професійної діяльності, а саме: «архітектор з об’ємного планування», «архітектор з розроблення містобудівної документації», «інженер-проектувальник», «інженер-проектувальник вишукувач», «інженер-геодезист», «інженер з технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд», «інженер з інвентаризації нерухомого майна», «експерт», «енергоаудитор», «судовий експерт». Це дозволяє виконувати проекти з капітального ремонту та реконструкції об’єктів академії, підвищити ефективність пошуку та виконання господарсько-договірних робіт.

Підписано угоду про створення Центру колективного використання наукового обладнання, до складу якого увійшли Дніпровський національний університет імені О. Гончара, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Національна металургійна академія України та Український державний хіміко-технологічний університет. Завдання Центру в 2019 році – виграти державні гранти на придбання сучасного наукового обладнання для спільної науково-дослідної роботи за темою «Інноваційні технології в аерокосмічній галузі».

Підписано договір про співробітництво із міжнародною громадською організацією «Асоціація НООСФЕРА», яка займається розвитком наукових досліджень, інноваційних проектів та стартапів, зокрема, в галузях ІТ-технологій та аерокосмічної техніки.

 

Міжнародне наукове співробітництво

Академія стала членом Міжнародного енергетичного кластеру (МЕК), який об’єднує 11 підприємств, що випускають та поставляють металоконструкції, енергетичне обладнання, виконують проектні і будівельні роботи, а також 3 партнерські наукові установи, що проводять свою діяльність у галузі будівництва та енергетики. Члени МЕК та наукові партнери працюють над спільними проектами в Україні, Литві та інших країнах ЄС. Мета – сприяти підприємствам у співробітництві, розвивати партнерство та економічну діяльність, підвищувати конкурентноздатність учасників кластера, просування їх на міжнародному рівні, а також формування центру компетенцій в енергетичному та будівельному секторі економіки.

Проведено переговори та підготовлено до підпису Меморандум про співпрацю із Телавським державним університетом ім. Я. Гогебашвіллі (Грузія). У рамках угоди передбачено розвиток спільних наукових та освітніх проектів у галузі міжнародної економіки.

Досягнуто домовленості про співпрацю, підготовлено та подано заявки на гранти Європейського союзу для міжнародного академічного обміну студентами й науковцями за програмою Erasmus + із Кільським університетом (Великобританія); Університетом Ля Рошель; Орлеанським університетом; Ле Манським університетом (Франція); Фрайберзькою гірничою академією (Німеччина); Університетом західної Аттики (Греція); Лодзинським технічним університетом (Польща); Будапештським університетом технологій та економіки (Угорщина); Ризьким технічним університетом (Латвія); Словацьким технологічним університетом у Братиславі (Словаччина).

Академію відвідала низька іноземних вчених. Відкриті лекції прочитали архітектори: проф. Клод Ноель (Франція) і проф. Станіслав Дукат (Австрія); економіст – проф. Рудольф Бренман (Франція); фізик – доктор В’ячеслав Куксенко (Велика Британія).

Інформаційна діяльність і технології

Вперше в академії за декілька останніх років відновлено підписку бібліотеки на найважливіші наукові видання. При оформленні підписки було враховано пропозиції та потреби всіх без виключення кафедр.

Оформлено підписку на інформаційно-довідкову систему «Зодчий», яка визнана найкращим в Україні збірником нормативних документів, законодавчих та відомчих актів у галузі будівництва. Система оновлюється щотижня і відтепер кожен працівник академії має доступ до найновішої і, що важливо, повністю ліцензійної документації.

Створено та введено в роботу репозитарій наукових праць наших співробітників, що відтепер будуть доступні онлайн у відкритому доступі. Це не тільки дозволяє забезпечити атестаційні вимоги Міністерства до науково-освітніх установ вищої категорії, але й сприяє максимальному поширенню інформації про одержані наукові результати, зміцнює авторитет академії у міжнародному науковому співтоваристві та підвищує її рейтинг.

Розпочато інтенсивну роботу над англомовною версією інтернет-сайту академії. Ще багато належить зробити, але наразі академія вже з’явилася у англомовному сегменті Інтернету. Сьогодні доступна інформація англійською мовою про структуру нашого вишу, перелік факультетів, кафедр, спеціальностей, напрями наукових досліджень та наукові видання.

Укладено угоду із компанією Microsoft щодо використання сервісу Office 365, який є міжнародним стандартом електронного документообігу. Для комерційних організацій це коштує близько 4000 грн на рік за одне робоче місце. Як освітня установа, ми отримали цей сервіс безкоштовно. Відтепер кожний співробітник академії має хмарний доступ до ліцензійного програмного забезпечення Microsoft, що гарантує не тільки дотримання вимог законодавства щодо авторського права, але й високий рівень кібербезпеки.

Укладено угоду із компанією Google. Електронна пошта співробітників академії переводиться на базу gmail. При цьому кожен співробітник отримує повний доступ до всіх сервісів Google та, що важливо, необмежений об’єм хмарного сховища. Для комерційних організацій це коштує великі гроші, але як освітня установа ми одержали ці пільгові умови безкоштовно. Зазначу, що корпоративна пошта gmail на сьогодні впроваджена у більшості університетів Західної Європи та Північної Америки.

Розвиток інфраструктури академії

Розпочато комплектацію підрозділів адміністративно-господарчої частини виробничим і управлінським персоналом. Вперше за останні роки відновлено роботу столярної та механічної майстерень, придбано інструмент та устаткування для виконання робіт ремгрупою (бетонозмішувач, електровідбійник).

Комісією з розвитку інфраструктури проведено великий обсяг робіт з обстеження та оцінки технічного стану будівель і споруд академії. Звіти з оцінки технічного стану лягли в основу підготовки кошторисів на ремонтні роботи.

Зокрема, розроблено кошторис на виконання робіт з капітального ремонту покрівель навчально-лабораторного корпусу та передано його на державну експертизу. Розроблені кошториси на заміну аварійних віконних конструкцій спортивного залу та навчально-лабораторного корпусу академії, на ремонт ганку академії з вул. Чернишевського. Складено кошториси на проектні роботи з улаштування протипожежної та охоронної сигналізацій.

Комісією з енергоаудиту і енергоменеджменту проведена робота з розробки енергетичних паспортів об’єктів академії, які опалюються. Результати цієї роботи будуть покладені в основу розробки бізнес-планів з підвищення енергоефективності об’єктів нашої інфраструктури. Розпочато роботу по розробці проекту енергомодернізації академії і залучення коштів за схемою енергосервісних контрактів.

Комісією з дизайну архітектурного середовища розроблені ескізні проекти з забезпечення доступності для маломобільних груп населення, а також реконструкції і дизайну приміщень приймальної комісії та вбиралень. Розроблено кошториси та ескізні рішення на ремонт всіх санвузлів академії з урахуванням потреб маломобільних груп населення.

Надзвичайно актуальною проблемою є залучення коштів на ремонтні роботи, оскільки інфраструктура академії потребує великих обсягів ремонтних робіт.

На основі проведеного аналізу фінансового стану академії та тендерних процедур нам вдалося розмістити на депозитному рахунку в державному банку «Ощадбанк» 4 млн. 765 тис. грн.

Це надало можливість отримати відсотки по депозиту у кількості 50 619 грн. Ці кошти плануються на проведення ремонтних робіт в академії.

Вперше за 28 років існування незалежної України, завдячуючи допомозі Голови Наглядової ради, народному депутату України Івану Івановичу Куліченку, Міністерством освіти і науки України виділено кошти в обсязі 7 млн грн на капітальний ремонт покрівель академії.

Одним із джерел фінансування, оснащення і ремонту інфраструктури є спонсорська допомога випускників академії, які очолюють успішні фірми та підприємства. На сьогодні академія отримала обладнання від І. І. Куліченка (сучасний комп’ютер і мультимедійну техніку), матеріальну і фінансову допомогу від ТОВ «Алком» – керівник Б. С. Алієв, ТОВ «Ремс» – керівник О. Л. Громов, ТОВ «Содружество» – керівник В. І. Кононов, ТОВ «Южстрой» – керівник Ю. П. Хідько, ТОВ «ЮДК» – технічний директор Є. В. Бринзін, за що ми їм щиро дякуємо!

Розпочато роботи з капітального ремонту приміщень приймальної комісії з модернізацією їх в поліфункціональний простір, що трансформується. При цьому проведено демонтаж аварійних ділянок фасаду з вул. Чернишевського (вхід до приймальної комісії).

Виконуються роботи з поточного ремонту електричних мереж та приладів, зокрема по заміні електрокабелю підключення гуртожитку № 2. При цьому при переході на нову схему підключення річна економія коштів за спожиту електроенергію складе біля 300 тис. грн.

Ведуться роботи по опорядженню території академії: ямковий ремонт дорожнього покриття подвір’я, корчування дерев і планування території, що межує з вул. Чернишевського.

Проведено великий обсяг позапланових, аварійних робіт мереж тепло-, водо-, електропостачання, каналізації.

Гуманітарна і соціальна сфери

Заступники деканів з виховної роботи провели аналіз поточного стану усіх гуртожитків. Розроблено заходи щодо комплектації гуртожитків пральними машинами.

Проведені урочисті заходи, засідання, семінари, лекції для студентів усіх факультетів до дня народження Т. Г. Шевченка, «День землі», «Щодо запобігання та протидії булінгу», «День поезії», зустріч з лікарем обласного центру здоров’я до Всесвітнього дня здоров’я.

Студентською радою нашої академії була проведена численна кількість заходів наукового, культурно-розважального, спортивного та іншого спрямування як у стінах академії, так і поза її межами.

До всесвітнього дня боротьби з ВІЧ в стінах нашої академії була проведена зустріч з представниками благодійних організацій, які розповіли про все, що турбує людство з цієї проблеми та методи профілактики.

Спільно зі студентською радою проведено багато заходів, пов’язаних із навчальним стажуваннями у різних країнах. Більше 3-х організацій з понад 10-ти країн, серед яких Болгарія, Франція, Італія та інші, представили свої проекти та гранти, де наші студенти змогли отримати шанс на поїздки за кордон.

Проведені професійні екскурсії до будівельного майданчика нового сучасного комплексу «Bartolomeo Resort Town». Цей захід був надзвичайно цікавим та корисним, оскільки студенти змогли не тільки побачити своїми очима реальні будівельні процеси, а навіть влаштуватися на навчальну практику і роботу після закінчення ЗВО.

21 лютого до Дня рідної мови студентською радою проведено декілька флешмобів та заходів. В академії розповсюджена наочна агітація «Переходь на українську». Ця акція була спрямована як на викладачів, так і на студентів, які проводили заняття в аудиторіях академії.

Було роздано більше 400 листівок «Говори українською». Відбувся круглий стіл для студентів по обговоренню мовного питання в нашій академії. За ініціативою кафедри українознавства розпочали роботу курси поглибленого вивчення української мови.

Одним із досягнень наших студентів є отримання низки призових місць у студентських конкурсах, які були організовані міською радою м. Дніпро, обласною радою, а також Міністерством освіти і науки України. Деякі студентські проекти будуть реалізовані та профінансовані з бюджету міста.

Академія бере участь в пілотній програмі «Healthy Challenge» Фонду ООН в галузі народонаселення та Центру «Розвиток КСВ» з метою популяризації здорового способу життя серед молоді.

Розпочата робота щодо створення музею архітектури Придніпров’я, визначено склад координаційної ради для розробки концепції і архітектурного проекту музею. Розроблено ескізний проект музею архітектури, який буде розташовуватися в колишньому приміщенні роздягальні.

Налагоджено співпрацю з КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова» щодо створення на базі академії пункту Центру сімейної медицини. Для цього в академії виділено приміщення і укомплектоване оргтехнікою, виділено технічного працівника для створення бази співробітників.

Шановні друзі, колеги, однодумці!

Маю оптимістичні сподівання, що і надалі в ДВНЗ ПДАБА будуть відбуватися позитивні зміни, продовжуватиметься різностороння плідна робота на благо і розвиток академії.

Бажаю вам і вашим сім’ям доброго здоров’я, гарного настрою, впевненості в майбутньому!

М. В. Савицький, ректор,

доктор технічних наук, професор

?>
вверх