08.12.2023

08.12.2013 року відбувся онлайн-дискус «Які знання повинен мати фахівець із землевпорядкування»

доповідач А.М.Третяк, професор, член кореспондент НААН України

модератор І.В.Кошкалда, доктор економічних наук, професор Державного біотехнологічного університету,  завідувач кафедри «Управління земельними ресурсами, геодезії та кадастру»

До заходу долучилися провідні фахівці галузі освіти напряму 193 «Геодезія та землеустрій» з усієї України. Також були присутні стейкхолдери зі спеціальності. До заходу приєдналися колеги нашої кафедри «Автомобільних доріг, геодезія та землеустрій», зі своїми пропозиціями виступала к.е.н.доц. Кульбака О.М.

Були розглянуті наступні питання:

1.Сучасний землевпорядник, як фахівець сьогодення. Яку функцію виконує сучасний фахівець. 2.Які навички потрібні землевпоряднику (за різними електронними джерелами). 3. Переваги та недоліки в роботі землевпорядника. 4. Як самі землевпорядники оцінюють свою професію. 5. Фахівець з організації ефективного використання земель. Посадові обов’язки. Що належить до компетенції спеціаліста-землевпорядника сільської, селищної, міської ради. Що повинен знати. Професійні компетентності фахівця. 6. Дослідницька компетентність. 7. Тренд актуальності дисциплін у сфері системи землевпорядкування в Україні.

Висновки: Головним завданням вищої землевпорядної освіти є підготовка фахівців у сфері «Геодезії та землеустрою», які мають чіткі уявлення про усталений розвиток земельних відносин, дотримуються правових і екологічних норм та соціально-економічних вимог у професійній діяльності, самостійно мислять, здатні до творчого наукового пошуку, спроможні вирішувати завдання щодо використання та охорони земель і інших природних ресурсів, є конкурентоспроможними на ринку праці.

У багатьох навчальних закладах в ОПП бакалавра відсутні дисципліни: Землевпорядний процес; Землевпорядне проектування; Планування використання та охорони земель; Територіально-просторове планування розвитку землекористування; Земельне право; Екологія землекористування; Економіка землекористування.

В основу формування ОПП підготовки бакалаврів і магістрів із землевпорядкування повинна бути поклалена концепція «новітнього землевпорядкування» яка передбачає перехід існуючої методології землевпорядного проектування «земельна ділянка – режим її використання – землекористування як сукупність земельних ділянок – територія» до новітньої – «простір – територія – система землекористування – режим землекористування – земельна ділянка».

Термін «новітнє землевпорядкування» включає знання щодо конституційної вимоги «особливої охорони земель» і «сталого (збалансованого) землекористування» які виражаються через категорію «відтворення земельних та інших природних благ», яка розуміється в широкому розумінні як триєдиний процес, що включає: «відновлення (охорону) екологічних систем землекористування» – «експлуатацію земельних та інших природних ресурсів» – «розумне землегосподарювання».

Детальніше – в інформаційних матеріалах.

?>
вверх