05.04.2024

08.04.2024 р. Відкрита лекція на тему: “Новий скандинавський дизайн. Феномен ІКЕА”

8 квітня 2024 року, о 9-30 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри Дизайну та реконструкції архітектурного середовища Лариси Євгеніївни Янковської.

Тема лекції: «Новий скандинавський дизайн. Феномен ІКЕА»

Відкрита лекція буде проведена для студентів ІІ курсу спеціальності 022 «Дизайн».

Посилання в Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a32dfd5a65b9042e3a8630facfb058399%40thread.tacv2/1706783783660?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22d0919a73-e389-488f-82d7-e90b424d6cca%22%7d

?>
вверх