Юридичні консультації

Опис пропозиції: На запит Замовника команда фахівців кафедри Економічної теорії та права надає такі послуги

  • надання консультативних послуг з теоретичних питань в процесі наукових досліджень; (к. е. н., доц. Кобзар Н. І., к. е. н., доц. Кірієнко О. М.).
  • зовнішнє рецензування дипломних, кандидатських робіт, молодих вчених; (к. е. н., доц. Кобзар Н. І., к. е. н., доц. Кірієнко О. М.)
  • надання консультацій з питань адміністративного, господарського, цивільного, трудового, сімейного права; (викл. Скачедуб С. А.)
  • надання консультацій з питань усіх видів страхування; (к. т. н., доц. Лаухіна Л. М.)
  • надання консультативних послуг з питань пов’язаних з законодавством про нерухомість; (викл. Скачедуб С. А.)
  • земельне право, управління земельними ресурсами; (к.е.н., доц. , юрист Кульбака В. М.)
  • консультації з питань нормативно-правового забезпечення житлово-комунального господарства, формування ОСББ; (к.е.н., доц., юрист Кульбака В. М.)
  • консультації з питань законодавчого забезпечення ведення кадастру та кадастрової діяльності; (к.е.н., доц., юрист Кульбака В. М.)
  • проведення публічних лекцій на комерційній основі з правових питань. (викл. Скачедуб С. А., к.е.н, доц., юрист Кульбака В. М., к.т.н., доц. Лаухіна Л. М.)

 

 

Контакти:

 

  електронна адреса
к.е.н., доц. Кобзар Н. І. kobsar.nadiya@pgasa.dp.ua
к.е.н., доц. Кірієнко О. М. kirienko.olga@pgasa.dp.ua
викл. Скачедуб С. А. skatchedoub.svetlana@pgasa.dp.ua
к.е.н., доц. Кульбака В. М., kulbaka.viktor@pgasa.dp.ua
к.т.н, доц. Лаухіна Л. М. laukhina.ludmyla@pgasa.dp.ua
?>
вверх