Види послуг, які виконуються на замовлення

Пропозиції академії

 1. Оцінка та рекомендації щодо якості металевих виробів, зварних з’єднань та плазмових покриттів
 2. Проведення енергетичного аудиту будівель
 3. Розробка Сертифікатів енергетичної ефективності будівель
 4. Професійна атестація енергоаудиторів
 5. Розробка проектів енергоефективних будівель та проектів підвищення енергетичної ефективності будівель
 6. Програма інтерактивних занять для викладачів і магістрів «Психолого-педагогічна компетентність викладача вищої школи»
 7. Проведення інтерактивних лекцій і семінарів за тематикою «Екологічна інкультурація»
 8. Програма психологічного супроводу процесу адаптації першокурсників до закладу вищої освіти
 9. Семінар-тренінг протидії емоційному вигорянню фахівця
 10. Проектування технологій захисту довкілля та розробка рекомендацій щодо підвищення екологічної безпеки техногенно навантажених урбоекосистем
 11. Розробка ефективного інгібітора кислотної корозії сталі на основі поліелектролітного комплексу полігексаметиленгуанідингідрохлориду з алкілсульфонатами та рекомендації з його застосування
 12. Експертні будівельні дослідження, енергоаудит, обстеження інженерних мереж, проектування у сфері технології та організації будівництва
 13. Розробка проектної документації та науково-технічне забезпечення впровадження нових машин та модернізації обладнання, методів їх розрахунку
 14. Проектування та технічне обстеження будівель та споруд
 15. Випробування будівельних матеріалів та конструкцій (будівництво, виробництво будівельних матеріалів)
 16. Оцінка структури і властивостей матеріалів (оптична, електронна, растрова мікроскопія).
 17. Сертифіковані курси державної (української) мови
 18. Фахові рекомендації та консультації щодо відповідності службової та наукової документації сучасним нормам державної мови
?>
вверх