ФІНАНСОВИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ДЬЮ-ДІЛІДЖЕНС

На запит Замовника команда фахівців кафедри фінансів, обліку та маркетингу ДВНЗ ПДАБА проводить фінансовий та податковий дью-ділідженс, тобто комплексне обстеження фінансового стану та інвестиційної привабливості компанії, а також відповідності процедур у сферах фінансів та обліку нормам чинного законодавства.

Результатом може бути звіт про оцінку компанії, який може включати:

  • аналіз структури виручки та витрат;
  • оцінка системи внутрішнього фінансового контролю;
  • аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості;
  • аналіз повноти та достовірності обліку активів та зобов’язань;
  • оцінка системи бухгалтерського та управлінського обліку;
  • перевірка достовірності та повноти фінансової звітності;
  • аналіз динаміки основних фінансових показників.

Сфери реалізації проектів акціонерні товариства будь-якої галузі, а також підприємства інших організаційно-правових форм.

Співробітники кафедри мають практичний досвід роботи у консалтингових компаніях та проведення діагностики підприємств.

 

КОНТАКТИ

Чимшит Сергій Іванович, завідувач кафедри фінансів, обліку та маркетингу, д.е.н., доцент

+380 (68) 0618459

chimshit.sergey@pgasa.dp.ua

 

?>
вверх