Експрес-курс української мови

Курс розроблений для слухачів, які володіють українською мовою, але потребують додаткових навичок. Курс спрямовано на вдосконалення: знання з фонетики; лексики; граматики; спеціальної ділової термінології.

Тематичний план курсу

  1. Оволодіння нормами української літературної мови та дотримання вимог усного й писемного мовлення, а також навичками комунікативного використання засобів мови в різних життєвих ситуаціях.
  2. Ознайомлення з нормативною базою, що регламентує документознавство на сучасному етапі:
  3. Писемне й усне ділове мовлення
  4. Вивчення основних видів документів, вимог щодо їхнього оформлення.
  5. Формування умінь і навичок складання, написання та оформлення документації:

– синтаксичні структури управління діловодства;

– власні назви в документах;

– документи щодо особового складу.

 

Викладач Кушнір Л.В.

 

За додатковою інформацією звертайтесь за телефонами:

+380505904848 або +380974056748

 або пишіть на електронну адресу:     lora.v.kushnir@pgasa.dp.ua

?>
вверх