Дослідження атомних та теплових електростанцій

 • Моніторинг, обстеження, оцінка технічного стану та експлуатаційного ресурсу конструкцій будівель і споруд АЕС та ТЕС.
 • Випробування будівельних матеріалів і конструкцій на статичні та динамічні навантаження, визначення властивостей матеріалів неруйнівними методами.
 • Науковий супровід унікальних споруд на всіх стадіях їх життєвого циклу.
 • Проведення геологічних та геодезичних вишукувань в складних ґрунтових умовах.
 • Розробка проектів підсилення аварійно небезпечних конструкцій будівель та споруд, закріплення ґрунтових основ.
 • Моніторинг будівельних конструкцій АЕС та ТЕС, геодезичні спостереження за деформаціями з високою точністю.
 • Розробка та впровадження автоматизованих систем контролю деформаційного стану конструкцій будівель та споруд у режимі реального часу з використанням програмного забезпечення штучного інтелекту.
 • Проведення досліджень сейсмічності майданчиків АЕС.
 • Проектування, впровадження і експлуатація систем сейсмічного моніторингу майданчиків АЕС.
 • Розрахунки будівельних конструкцій та обладнання АЕС на статичні, динамічні та сейсмічні впливи.
 • Розробка, виготовлення і впровадження дронів для проведення обстеження будівель і споруд.
 • Геотехнічний моніторинг площадок розміщення АЕС та ТЕС.
 • Розробка рекомендацій, методів та проектів підсилення будівельних конструкцій АЕС та ТЕС.

 

Додаткову інформацію можна отримати за посиланням та посилання

 

 

?>
вверх