Наукові спрямування

Комунікативна та термінологічна компетентності студентів-юристів; особливості юридичних промов; специфіка мовного простору здобувачів вищої освіти юридичних спеціальностей.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Старший викладач

Крюченко
Юлія
Юріївна

Дисципліни

Українська мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, вул. Паторжинського, 11-А, кім. 405.

Телефон:

E-mail

kryuchenko.yulya@ukr.net

Наукова діяльність

У 2014 році закінчила філологічний факультет Маріупольського державного університету за спеціальністю «Українська мова та література». Протягом 2014–2017 років навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Українська мова».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

2014–2016 рр. – завідувачка навчальної лабораторії кафедри англійської філології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. 2016–2019 рр. – викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Грудень 2021 року – дотепер – викладач кафедри підготовки іноземних громадян Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

Публікації

1. Крюченко Ю. Ю. Опанування студентами – майбутніми юристами особливостей аргументованого висловлювання / Ю.Ю. Крюченко // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 27 січня 2017 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2017. – С. 54–56.

2. Крюченко Ю. Ю. Оволодіння ораторським мистецтвом як запорука успішної реалізації діяльності юриста / Ю.Ю. Крюченко // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 23 лютого 2018 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2018. – С. 125–127.

3. Крюченко Ю. Ю. Комунікативна компетентність студентів-юристів / Ю.Ю. Крюченко // Професійна компетентність юриста: перспективні напрями та тенденції формування: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 28 березня 2018 р.). – Дніпро: ДДУВС, 2018. – С. 87–88.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх