Наукові спрямування

Когнітивна лінгвістика; методика викладання мови; переклад; психологія.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Іспанська мовазі словником

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат філологічних наук, доцент

Клименко
Тетяна
Анатоліївна

Дисципліни

Українська мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, вул. Паторжинського, 11-А, кім. 405.

Телефон:

E-mail

tklimmenko@gmail.com

Наукова діяльність

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах, в тому числі міжнародних.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 07/12/2021


Країна: Україна, Харків

Назва події:

Міжнародний науково-практичний семінар «Інновації та традиції у мовній підготовці студентів»


foto_qualification

Дата проходження: 04/06/2021


Країна: Україна, Київ

Назва події:

VI International European conference on social sciences


Трудова діяльність

З іноземними студентами працює з 2006 року. У 2011 році захистила дисертацію. Автор понад 70 науково-методичних праць.

Публікації

Посібники:

1. Клименко Т. А. Довідник з граматики української мови. Дніпро, 2019. 34 с.

2. Клименко Т. А., Андруша Ю. С. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Вступ до філології: порівняльно-лінгвістичний аспект». Дніпро, 2019. 40 с.

Підручники:

1. Клименко Т. А. Українська мова для студентів-іноземців. Дніпро: Адверта, 2019. 134 с.

Статті:

1. Клименко Т. А. Языковые особенности лирики (на материале стихотворений современных авторов). Мова і культура: науковий журнал. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. Вип. 18. Т.V (180). С. 453–457.

2. Клименко Т. А. Когнитивные аспекты изучения понятий «свет» и «тьма». Лінгвістика. Лінгвокультурологія: зб. наук. пр. [Функційно-семантичні та когнітивно-прагматичні питання мови та міжкультурної комунікації] / редкол.: Ю. О. Шепель (відп. ред.) та ін. Дніпро: Акцент ПП, 2017. Т. 10. С. 480–498.

3. Клименко Т. А. Лінгвометодичний аспект роботи з фразеологічними одиницями на заняттях з РКІ. Наукові записки Острозької академії. Серія «Філологічна». Острог, 2017. С. 168–170.

4. Клименко Т. А. Проблема вивчення перекладацьких трансформацій. Лінгвістика. Лінгвокультурологія: зб. наук. пр. / редкол.: Ю. О. Шепель (відп. ред.) та ін. Дніпро: Акцент ПП, 2017. Т. 11. С. 33–40.

5. Клименко Т. А. Проблеми перекладу текстів у рамках слов’янських мов (на матеріалі творів О. С. Пушкіна). Лінгвістика. Лінгвокультурологія: зб. наук. пр. / редкол.: Ю. О. Шепель (відп. ред.) та ін. Дніпро: Акцент ПП, 2018. Т. 12. С. 331–339.

6. Клименко Т. А. Мовна картина світу як єдність мови і культури. Лінгвістика. Лінгвокультурологія: зб. наук. пр. / редкол.: Ю. О. Шепель (відп. ред.) та ін. Дніпро: Акцент ПП, 2019. Т. 14. С. 41–48.

7. Клименко Т. А., Шкурко О. В., Амічба Д. П. Методики та стратегії вивчення української мови як іноземної на тлі сучасних проблем у світі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. «Філологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, 2021. Вип. 11(79). C. 8–11.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх