?>

Наукові спрямування

Чисельне моделювання деформування та стійкості пружних тонкостінних пологих конічних оболонок з недосконалостями геометрії, а також тонкостінних конструкцій під впливом зовнішнього тиску та інших зовнішніх впливів; Безпека експлуатації тонкостінних конструкцій; Альтернативна енергетика;

Володіння мовами

Українська, Російська мовивільно

Французська моварівень В1

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Карасьов
Олексій
Геннадійович

Дисципліни

Безпека життєдіяльностіmore

Електротехніка, електробезпека та запобігання аваріям на електроустановкахmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Цивільний захистmore

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. 321 (третій поверх головного корпусу)

Phone:

міськ. (0562)47-16-01, вн. 3-06

E-mail

karasev_alexey@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

В 2007-2010 р. навчався в аспірантурі при кафедрі будівельної механіки та опору матеріалів ПДАБА. В 2015 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.23.17 – будівельна механіка на тему “Деформування та випучування пружних пологих конічних оболонок при зовнішньому тиску”;

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

Трудова діяльність: У 2007 р. закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (у теперішній час ДВНЗ «ПДАБА») за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» і отримав кваліфікацію магістра будівництва. В 2010 р. закінчив аспірантуру при кафедрі будівельної механіки та опору матеріалів ПДАБА. З 2010 р. асистент, а з 2015 р. і по теперішній час - доцент кафедри Безпеки життєдіяльності. В 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. З 2018 р. по теперішній час заступник відповідального секретаря приймальної комісії;

Публікації

1. Патент на изобретение №115528 «Спосіб розкладання молекул перегрітої водяної пари на водень і кисень та пристрій для його реалізації». Зарегистрирован в Государственном реестре патентов Украины на изобретения 27.11.2017

2. Особенности численных решений задачи деформирования и устойчивости пологих замкнутых конических оболочек при внешнем давлении / Карасёв А.Г. // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 93. – Днепр, 2016 – с. 209-214.

3. Properties of numerical solution of the deformation and stability problem in shallow conical shells under external pressure / Vasily Krasovsky, Alexey Karasev // Roads and Bridges – Drogi i Mosty 15 (2016) p.117 – 135, DOI: 10.7409/rabdim.016.008

4. О влиянии масштаба в численных решениях задачи устойчивости пологих конических оболочек / Карасёв А.Г. // Вісник Запорізького національного університету. – Запоріжжя. № 3, 2015 – с. 88-93.

5. Initial imperfection influence on the buckling load of closed elastic isotropic shallow conical shells [mms.sagepub.com] / А.G. Karasev // Mathematics and Mechanics of Solids – Received 23 December 2013; accepted 31 January 2014, March 10, 2014, 10 pages, Mathematics and Mechanics of Solids April 2016 vol. 21 no. 4 p.444-453, doi:10.1177/1081286514526082.

6. Влияние жесткости опорного шпангоута на устойчивость упругих замкнутых пологих конических оболочек при внешнем давлении / Карасёв А. // – Theoretical Foundations of Civil Engineering. – Polish-Ukraїnian-Lithuanian Transactions – Warsaw – 2013. – №21. – pp. 223 – 230.

7. Deformation and buckling of elastic shallow conical shells with different boundary conditions // А. G. Karasev, M. A. Varianichko, G. G. Karasev // Stability of Structures XIIIth Symposium – Zakopane – 17 – 21.09.2012 –pp. 315 –320.

8. Исследование деформирования и устойчивости упругих замкнутых пологих конических оболочек с начальными несовершенствами при внешнем давлении / Карасёв А., Варяничко М // – Theoretical Foundations of Civil Engineering. – Polish-Ukraїnian-Lithuanian Transactions – Warsaw – 2011. – №19. – pp. 99 – 104.

9. Особенности эффекта «статического резонанса» у пологих замкнутых конических оболочек при внешнем давлении / Карасёв А., Лихачева О., Колесников М., Рюдигер Ш., Красовский В. // – Theoretical Foundations of Civil Engineering. – Polish-Ukraїnian-Lithuanian Transactions – Warsaw – 2010. – №18. – pp. 157 – 164.

10. Патент на полезную модель №48485 «Энергоблок», зарегистрирован 25.03.2010

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх