Наукові спрямування

Чисельне моделювання деформування та стійкості пружних тонкостінних пологих конічних оболонок з недосконалостями геометрії, а також тонкостінних конструкцій під впливом зовнішнього тиску та інших зовнішніх впливів; Безпека експлуатації тонкостінних конструкцій; Альтернативна енергетика;

Володіння мовами

Українська, Російська мовивільно

Французська моварівень В1

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Карасьов
Олексій
Геннадійович

Дисципліни

Опір матеріалів

Будівельна механіка

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 321 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (0562)47-16-01, вн. 3-06

E-mail

karasev.alexey@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

В 2007-2010 р. навчався в аспірантурі при кафедрі будівельної механіки та опору матеріалів ПДАБА. В 2015 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.23.17 – будівельна механіка на тему “Деформування та випучування пружних пологих конічних оболонок при зовнішньому тиску”;

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Трудова діяльність: У 2007 р. закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (у теперішній час ДВНЗ «ПДАБА») за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» і отримав кваліфікацію магістра будівництва. В 2010 р. закінчив аспірантуру при кафедрі будівельної механіки та опору матеріалів ПДАБА. З 2010 р. асистент, а з 2015 р. і по теперішній час - доцент кафедри Безпеки життєдіяльності. В 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. З 2018 р. по теперішній час заступник відповідального секретаря приймальної комісії;

Публікації

1. Improvement of the installation with an extended barrel of cranked type used for fire extinguishing by gel-forming compositions / Kostiantyn Ostapov, Igor Kirichenko, Yurii Senchykhin, Volodymyr Syrovyi, Darya Vorontsova, Anatoly Belikov, Alexey Karasev, Hanna Klymenko, Ekaterina Rybalka // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/10 (100), 2019, р. 30-36, DOI: 10.15587/1729-4061.2019.174592

2. Space charge effect on the electrophysical characteristics of liquid dielectrics / Borys Dikarev, Genadii Karasev, Serhii Sokolovsky, Olexii Karasev // 20th IEEE International Conference on Dielectric liquids in Roma, Italy, June 23rd – 27th, 2019, p.1-4, DOI: 10.1109/ICDL.2019.8796821

3. Выбор материалов для разработки защитных покрытий от воздействия высоких температур / Беликов А.С., Корж Е.Н., Шаранова Ю.Г., Карасев А.Г. // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 105. – Днепр, 2018 – с. 50-54.

4. Numerical analysis of experimental research on buckling of closed shallow conical shells under external pressure / Alexey Karasev, Maryna Varianychko, Yaroslav Bessmertnyi, Vasily Krasovsky, Gennady Karasev // Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 58, 1, pp. 117-126, Warsaw 2020. DOI: 10.15632/jtam-pl/115321

5. Особенности численных решений задачи деформирования и устойчивости пологих замкнутых конических оболочек при внешнем давлении / Карасёв А.Г. // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 93. – Днепр, 2016 – с. 209-214.

6. Properties of numerical solution of the deformation and stability problem in shallow conical shells under external pressure / Vasily Krasovsky, Alexey Karasev // Roads and Bridges – Drogi i Mosty 15 (2016) p.117 – 135, DOI: 10.7409/rabdim.016.008

7. О влиянии масштаба в численных решениях задачи устойчивости пологих конических оболочек / Карасёв А.Г. // Вісник Запорізького національного університету. – Запоріжжя. № 3, 2015 – с. 88-93.

8. Initial imperfection influence on the buckling load of closed elastic isotropic shallow conical shells [mms.sagepub.com] / А.G. Karasev // Mathematics and Mechanics of Solids – Received 23 December 2013; accepted 31 January 2014, March 10, 2014, 10 pages, Mathematics and Mechanics of Solids April 2016 vol. 21 no. 4 p.444-453, doi:10.1177/1081286514526082.

9. Влияние жесткости опорного шпангоута на устойчивость упругих замкнутых пологих конических оболочек при внешнем давлении / Карасёв А. // – Theoretical Foundations of Civil Engineering. – Polish-Ukraїnian-Lithuanian Transactions – Warsaw – 2013. – №21. – pp. 223 – 230.

10. Deformation and buckling of elastic shallow conical shells with different boundary conditions // А. G. Karasev, M. A. Varianichko, G. G. Karasev // Stability of Structures XIIIth Symposium – Zakopane – 17 – 21.09.2012 –pp. 315 –320.

 

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх