У 1961 році в нашій академії (тоді Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут) відкривається нова спеціальність “Теплогазопостачання і вентиляція”. Необхідність відкриття такої спеціальності диктувалась дефіцитом спеціалістів у цій галузі, а також бурхливим розвитком систем газопостачання, централізованого теплопостачання, вентиляції та кондиціювання повітря для нових забудов промислового і цивільного будівництва.

Першим завідувачем кафедри став к. т. н., доц. В. С. Козаченко, 1905 року народження. У 1929 році він захистив дипломний проект у Дніпропетровському інституті інженерів транспорту і здобув звання інженера-будівельника. Працював виконробом, головним інженером, конструктором в Хабаровську та Дніпропетровську. В 1934 році захистив кандидатську дисертацію. Обіймав посади в Інституті інженерів транспорту: асистент, доцент. У Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті працює з 1940 по 1941 та з 1943 року доцентом самостійної дисципліни “Санітарна техніка”. У період 1941 – 1943 рр. перебував на тимчасово окупованій території в м. Дніпропетровськ і працював інженером у проектно-монтажній конторі. В червні 1961 року Вчена рада інституту обирає доц. В. С. Козаченка завідувачем кафедри “Теплогазопостачання і вентиляція”. Але попрацювати і реалізувати плани щодо становлення спеціальності йому так і не вдалося. В лютому 1962 року В. С. Козаченко пішов із життя.

Завідувачем кафедри призначається талановитий вчений і педагог, кандидат технічних наук, доцент Володимир Захарович Маруфленко (1910 – 1982).

В. З. Маруфленко у 1930 – 1935 роки навчався у нашому інституті, після закінчення навчання працював на будівництві вагоноремонтного заводу у м. Попасна, а з 1936 року – старшим інженером-проектувальником сантехвідділу Дніпропетровського облпроекту.

Під час Великої Вітчизняної війни В. З. Маруфленко перебував на фронті, демобілізувався в ранзі капітана, мав нагороди і медаль “За відвагу”.

В післявоєнний період В. З. Маруфленко очолював один із найбільших відділів потужного державного проектного інституту, яким був у той період Дніпродіпрошахт. У цей час проектувалися десятки шахт Центрального та Західного Донбасу, серед яких були “Кочегарня”, “Комсомолець”, ім. Гаєвого та інші. У всіх цих проектах є частка його особистої праці. Крім того, він доклав величезних зусиль для в організації роботи підлеглого колективу з проектування шахт у надзвичайно стислі строки.

За це його нагороджено медалями “За трудову доблесть” і “За відновлення вугільних шахт Донбасу”.

У 1954 році В. З. Маруфленка відряджають до Китаю для надання науково-технічної допомоги у проектуванні підприємств вугільної промисловості і підготовки кадрів проектувальників. У цей час він публікує наукові статті в журналі “Проектування вугільної промисловості КНР”, виконує замовлення Держбуду КНР з розроблення нормативної бази для проектування, випускає норми обсягом 25 друкованих аркушів (будівельна теплотехніка, опалення, вентиляція, котельні установки, вказівки до монтажу та наладки систем).

У тому, що сьогодні Китай є однією з провідних держав із видобутку палива, є і частка наукового внеску В. З. Маруфленка.

У 1962 – 1972 роки Володимир Захарович – завідує кафедрою теплогазопостачання і вентиляції. У науковому плані він згуртував навколо себе як досвідчених, так і молодих співробітників кафедри, займаючись науковою тематикою з раціонального використання теплових ресурсів, підвищення ефективності роботи автоклавів, технології повітряного прогрівання бетонних труб. У студентському конструкторському бюро він очолив проектні роботи із сантехніки і теплотехніки.

На підлеглій кафедрі він створює велику кількість експериментальних стендів, приймає на себе левову частину робіт, пов’язаних із відкриттям спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція”, створює методичну і лабораторну базу навчання студентів.

Із В. З. Маруфленком працюють його однодумці, які вносять вагомий внесок у становлення кафедри і якісну підготовку фахівців. Це кандидати технічних наук, доценти Ф. П. Козакевич, І. А. Тарасенко, П. Я. Архіпов, О. Т. Курносов (завідувач кафедри “Теплогазопостачання і вентиляції”, 1972 – 1973), Л. М. Кухар, Б. М. Торговников, В. В. Соболевський, О. Г. Шкуратов, Н. С. Іщенко, Н. А. Фролов, А. Ф. Алексєєнко, Б. Я. Гольдинов, асистенти В. Ф. Рожко (пізніше д. т. н., проф., завідувач кафедри гідравліки), Л. Г. Чесанов (пізніше к. т. н., проф., директор Інституту екології і безпеки життєдіяльності в будівництві, створеного при ПДАБА), П. В. Шевченко, Е. К. Фершал, А. Г. Царфіна, К. С. Клімовських, Р. Т. Єфремова, А. М. Солодовніков, В. П. Данішевський (пізніше ст. викладач, заступник декана будівельно-технологічного факультету).

З кожним роком контингент студентів збільшується, збільшується і кількість дисциплін, які викладає кафедра, і в 1973 році, згідно з наказом міністра вищої освіти і середньої спеціальної освіти УРСР № 229 від 15.05.73 р., відбувся розподіл кафедри “Теплогазопостачання і вентиляція” на дві кафедри: “Теплотехніка і газопостачання” і “Опалення і вентиляція”.

Завідувачем кафедри “Теплотехніка і газопостачання” призначають кандидата технічних наук, доцента О. Т. Курносова.

О. Т. Курносов у 1955 році закінчив Московський орденів Леніна і Трудового Червоного Прапора інститут інженерів залізничного транспорту. В 1966 році захистив дисертацію в Саратовському політехнічному інституті і здобув учений ступінь кандидата технічних наук. Із 1967-го працює доцентом на кафедрі “Теплогазопостачання і вентиляція” у Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті.

На посаді завідувача кафедри “Теплотехніка та газопостачання” О. Т. Курносов прикладає багато зусиль для створення й організаційного визнання кафедри. До складу досвідчених викладачів, якими були доц. Ф. П. Козакевич (автор підручника з теплотехніки для вищих навчальних закладів), доценти П. Я. Архіпов, І. А. Тарасенко, Б. Я. Гольдинов, асистенти А. Г. Царфіна та К. С. Клімовських, він залучає до кафедри молодих енергійних працівників, кандидатів технічних наук В. І. Сокуренка, Г. В. Русланова, а також випускників аспірантури В. В. Шаркова та В. Ф. Іродова, які невдовзі захистили дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук і стали провідними викладачами кафедри.

Велику увагу О. Т. Курносов приділяє розширенню навчально-лабораторного комплексу кафедри. Нові установки поповнюють лабораторію “Технічна термодинаміка і теплопередача” (керівник доц. В. І. Сокуренко) та “Котельні установки” (керівник доц. В. В. Шарков). Не лишається поза увагою і науково-дослідницька робота. Цей час пов’язаний із формуванням напрямів наукової діяльності викладацького складу кафедри. Під безпосереднім керівництвом О. Т. Курносова викладачі виконують роботи, пов’язані з техніко-економічним обґрунтуванням діяльності теплових електроцентралей заводу ім. Петровського у м. Дніпропетровськ, Новотульського металургійного заводу у м. Тула, ТЕЦ у м. Херсон та інші.

О. Т. Курносов створив продуктивно діючий колектив викладачів кафедри, котрий ще багато років плідно працював, а деякі викладачі і досі працюють і вносять свій вклад у підготовку висококваліфікованих фахівців зі спеціальності теплогазопостачання і вентиляція.

У 1975 році О. Т. Курносов з поважних причин переїжджає на постійне місце проживання в м. Воронеж, де довгі роки працює завідувачем кафедри, а зараз – доц. кафедри “Теплогазопостачання і вентиляція” у Воронежському інженерно-будівельному інституті.

Завідувачем кафедри “Теплотехніка і газопостачання” призначається прийнятий на роботу незадовго до від’їзду О. Т. Курносова, д. т. н., проф., член-кореспондент Академії наук технологічної кібернетики України, дійсний член Академії будівництва України, заслужений працівник народної освіти України, заслужений винахідник М. Я. Розкін.

У 1955 році М. Я. Розкін закінчив Московський хіміко-технологічний інститут ім. Д. І. Менделєєва. У 1961-му захистив кандидатську дисертацію за спецтемою, а у 1973-му – докторську, теж за спецтемою. Автор понад 200 наукових праць, у тому числі 5 монографій, 82 авторських свідоцтв на винаходи. Підготував 22 кандидати технічних наук.

З 1966 по 1975 рік М. Я. Розкін – завідувач кафедри у філії Харківського політехнічного інституту в м. Рубіжне, а з 1975 по 1991 рік – завідувач кафедри “Теплотехніка і газопостачання” у Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті. З 1991 по 1996-й – професор цієї ж кафедри.

Прихід проф. М. Я. Розкіна на кафедру знаменує початок нового етапу в розвитку навчально-методичної та науково-дослідницької діяльності кафедри. Діє основна теза: викладач має бути не тільки вчителем, вихователем, а і вченим.

На кафедрі відкривається аспірантура. Але для наукових робіт потрібна база і М. Я. Розкін організовує і відкриває галузеву науково-дослідну лабораторію “Надійність систем тепло- і газопостачання” Міністерства житлово-комунального господарства УРСР (1977). Першим аспірантом стає випускник кафедри, який закінчив інститут із відзнакою – Ф. І. Стратан – мешканець Кишинева. Після успішного захисту дисертації він працює в Кишинівському університеті доцентом, завідувачем кафедри.

Під керівництвом М. Я. Розкіна з успіхом захистив дисертацію А. Ф. Чайка – начальник виробничого об’єднання “Дніпропетровськгаз”.

Зв’язки з підприємствами розширюються. Викладачі беруть активну участь у наукових дослідженнях. Виконуються роботи з дослідження і вдосконаленню роботи теплових мереж і систем гарячого водопостачання (керівник Г. В. Русланов). Досліджується гідродинаміка і теплообмін при кипінні рідини на неізотермічних поверхнях, визначаються характеристики вапотронного ефекту (керівник доц. В. І. Сокуренко, виконавець інженери А. Я. Виноградов та В. А. Гайдар).

На Рубіжанському хімічному заводі проф. М. Я. Розкін обстежує роботу теплообмінного обладнання і видає рекомендації до інтенсифікації теплообміну. Проводяться дослідження режимів газоспоживання на комунально-побутові потреби і промисловими підприємствами (керівник П. Я. Архіпов, асист. В. П. Данішевський). Доц. В. В. Шарков проводить аналіз і прогнозування потреби у виробах і напівфабрикатах під час санітарно-технічних робіт. Розробляють і впроваджують методику оптимізації режимів газоспоживання і нормування експлуатаційних запасів палива в рамках регіонів доценти В. Ф. Іродов і М. А. Тупік.

Географія підприємств, де проводяться дослідження поширюється на Запорізьку область, Крим, Херсон, Київ.

Враховуючи високий потенціал кафедри, постановою бюро Дніпропетровського обкому КПУ та виконкому обласної Ради народних депутатів № 161 від 15.03.83 р. “Про завдання соціально-економічної перебудови населених пунктів сільської місцевості…” перед Дніпропетровським інженерно-будівельним інститутом поставлено завдання техніко-економічної оптимізації проектних рішень та координації розвитку системи газопостачання міжсільських газопроводів, а також виконання проектів газифікації конкретних колгоспів та радгоспів. Роботу очолювали к. т. н., доц. П. Я. Архіпов і ст. викладач В. П. Данішевський. Протягом 8 років було вирішено близько 20 складних питань оптимального рішення газифікації окремих регіонів області, що забезпечило великі заощадження.

Під керівництвом В. П. Данішевського при СПКБ ДІБІ було створено студентську проектну групу “Газифікація”, протягом 10 років розробила 17 проектів газифікації сіл Дніпропетровщини, кілька десятків схем газопостачання сіл, селищ міського типу і окремих районів Дніпропетровської, Херсонської та Кіровоградської областей. Серед них такі великі об’єкти як системи газопостачання Петропавлівського району Дніпропетровської області та Ново-Архангельського району, с. м. т. Нова Прага Кіровоградської області, Великолепетиського району, с. м. т. Велика Лепетиха Херсонської області й багато інших. Виконано розрахунки й обґрунтовано річні та годинні витрати газу понад 100 господарств для отримання лімітів на газ у державних установах України. Виконано декілька сотень проектів газифікації індивідуальних будинків. Усі роботи проводились у рамках реальних дипломних і курсових проектів.

До виконання науково-дослідницьких робіт залучаються студенти, а ті, що проявили схильність до наукових досліджень, приходять потім до аспірантури. Так, в аспірантуру поступають Ленінський стипендіат О. В. Корчевський, пізніше В. П. Максименков, О. Л. Копорулін, Н. О. Літвінчова, Л. О. Шаля, В. П. Родькін, Вол. В. Шарков. В аспірантурі без відриву від виробництва навчаються асист. М. А. Тупік, с. н. с. О. В. Адегов, інженери В. А. Міняйло і А. А. Примостка.

У цей час активно працює над докторською дисертацією доц. В. Ф. Іродов.

Таким чином, наприкінці 1980 років під керівництвом
М. Я. Розкіна створюється школа з надійності функціонування систем тепло- та газопостачання.

Основні напрями діяльності школи:

– дослідження і розроблення в галузі нормування споживання газу населенням у випадку відсутності приладів обліку;

– дослідження й аналіз у сфері нормування споживання гарячої води населенням за відсутності приладів обліку;

– дослідження і розроблення в галузі оптимізації управління роботою опалювальних котельних в умовах перемінних теплових навантажень;

– дослідження й аналіз споживання енергоресурсів котельних;

– дослідження і розроблення методики і технічних засобів для групового обліку витрат теплової енергії споживачами (населенням);

– розроблення концепції, алгоритмів і програмного комплексу оперативного обліку витрат газу регіонами України.

Тільки з 1985 по 1999 р. захистили дисертації під керівництвом М. Я. Розкіна: О. В. Корчевський (1986), О. Л. Копорулін (1988), В. А. Міняйло (1989), О. В. Адегов (1993), Л. О. Шаля (1994), А. А. Примостка(1994), Н. О. Літвінчова (1995), Вол. В. Шарков (1999), під керівництвом доц. В. Ф. Іродова – В. П. Максименков, М. А. Тупик, В. П. Родькін.

З 1991 – 1996 рр. – кафедру очолював д. т. н., проф., дійсний член Української академії інформатики В. Ф. Іродов. Автор понад 170 наукових праць (в тому числі 4 монографії, 1 навчальний посібник). Підготував 6 кандидатів технічних наук.

За цей період кафедра теплотехніки і газопостачання стала не тільки центром підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі теплогазопостачання, опалення, вентиляції і кондиціювання повітря, а і шановним науковим, просвітницьким і консультативним центром із вирішення галузевих і регіональних проблем у галузі енергоефективних технологій у будівництві і комунальному господарстві.

Вчені кафедри брали участь у створенні таких постійно діючих престижних міжнародних семінарів і конференцій: “Питання надійності великих систем енергетики”, “Інформаційні й енергозберігальні технології для трубопровідних систем енергетики” тощо. Це дозволило кафедрі здобути авторитет і посісти одне з головних місць серед споріднених кафедр не тільки в Україні, а й у СНД.

З 1996 по 2010 р. кафедрою завідував – к. т. н., проф., директор Інституту заочної і дистанційної освіти ПДАБА, академічний радник Міжнародної інженерної академії, член-кореспондент Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності, академік Академії будівництва України В. І. Сокуренко. Опублікував понад 120 наукових праць, у тому числі 1 монографію, 10 патентів на винаходи. Наукові дослідження пов’язані з теплообміном у технологічних процесах і апаратах та теплообмін у складних випромінювальних системах.

На посаді завідувача В. І. Сокуренко докладав багато зусиль для створення і організаційного визнання кафедри, велику увагу приділяв розширенню навчально-лабораторного комплексу. Працездатність і вдосконалення цього комплексу та комп’ютерного залу забезпечував завідувач лабораторії Г. Д. Гаркуша (1997 – 2006). Продовжують справу завідувач лабораторії А. А. Чорнойван (з 2007 р. до цього часу) і ст. лаборант Н. М. Гончаренко.

З 2009 р. і дотепер кафедру очолює д. т. н., проф. В. Ф. Іродов. Основний напрям наукових досліджень: математичне моделювання й оптимізація трубопровідних і гідравлічних систем. У цей період захистили кандидатські дисертації доценти Л. В. Солод, Д. Є. Шаптала, Чорноморець Г.Я. Для навчального процесу проф. В. Ф. Іродов і завідувач лабораторії А. А. Чорнойван удосконалили матеріально-технічну базу кафедри: розроблено комплекс лабораторних установок “Дослідження регулювання режимів у системах ТГПВ” з дисципліни “Автоматика систем ТГПВ”.

Студенти проходять виробничу і переддипломно-виробничу практики на нових об’єктах, знайомляться з новою технологією й устаткуванням, підбирають матеріали для курсового і дипломного проектування. Керівники і головні фахівці підприємств рецензують дипломні проекти і беруть участь у роботі державних екзаменаційних сесій, діючий голова ДЕК – головний інженер ВАТ Інститут “ДніпроВНІПІЕнергопром”
О. Є. Пожайрибко – випускник кафедри.

На кафедрі працює заступник декана факультету цивільної інженерії та екології (ЦІтаЕ) (асист. В. М. Волошко), які повсякчасно займаються виховною роботою серед студентів.

Викладачі кафедри регулярно проходять стажування на головних підприємствах міста, результати яких реалізуються в навчальному процесі у вигляді методичних вказівок і посібників.

В 2016 р. для приведення у відповідність з профілем наукової діяльності кафедра змінює назву на кафедру системного аналізу і моделювання у теплогазопостачанні

Співробітники беруть участь у престижних виставках, конференціях, семінарах. Тільки за останні роки вчені і студенти взяли участь у національній будівельній виставці м. Дніпропетровськ, конкурсі курсових проектів “HERZ – надійність, стабільність та якість понад 115 років”, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у м. Харків і олімпіаді зі спеціальності ТГПВ у м. Київ, міжнародних і міжвузівських конференціях, міському конкурсі “Інтелект – Творчість – Успіх”, номінація “Енергозберігаючі технології у будівництві”.

На кафедрі працюють люди, віддані своїй справі. Кафедра веде пошук нових форм співробітництва з профільними підприємствами й організаціями.

?>
вверх