Кафедра інтенсивного навчання іноземним мовам та новітні виклики сучасного освітнього простору

 

Кафедра інтенсивного навчання іноземним мовам була заснована в 2002 році і є однією з наймолодших кафедр ПДАБА. Найважливіше завдання, поставлене перед професорсько-викладацьким складом кафедри, полягало в забезпеченні якісно нового рівня викладання іноземних мов у технічному вузі та впровадженні результативної системи навчання, що дозволяє за 5 років готувати сучасних інженерів, які вільно володіють двома європейськими мовами, мають досвід стажування та навчання у закордонних університетах та беруть активну участь у програмах міжнародного співробітництва.

Історія кафедри тісно переплітається з розвитком сучасної європейської освіти, включаючи такі напрямки освітнього процесу, як активне підвищення студентської та викладацької мобільності, просування принципів плюрілінгвізму, відкритого міжнародного співробітництва та активне впровадження найсучасніших інформаційно-комунікаційних технологій, підходів та методів навчання. Очевидно, що на даному етапі розвитку впевнене володіння іноземними мовами дозволяє українським студентам успішно приєднуватися до єдиного європейського освітнього простору, а вищому навчальному закладу – на якісно новому рівні готувати майбутніх фахівців, викладачів і вчених.

Саме тому з 1998 року ПДАБА, одним з перших вузів в Україні, починає активно розвивати міжнародні проекти, виразною особливістю яких є посилена підготовка студентів Академії з двох іноземних мов відповідно до Європейських рівнів і сучасних стандартів якості навчання.

Сьогодні кафедра ІНІМ здійснює підготовку за декількома іноземними мовами (англійська, французька, німецька, українська, російська) українських студентів, магістрів, спеціалістів, які навчаються у міжнародних проектах ПДАБА, іноземних студентів, а також викладачів Академії. Викладачі кафедри ведуть спеціальні курси з ділової та науково-технічної іноземної мови (пошук, аналіз і обробка інформації професійного спрямування іноземною мовою, особливості спеціальної комунікації, реферування та редагування наукових статей, оформлення і презентація текстових матеріалів на наукових конференціях і спеціалізованих семінарах).

Навчання передбачає органічний розвиток 4 основних мовних компетенцій (читання, говоріння, аудіювання і письмо). Оцінювання отриманих знань здійснюється відповідно до Європейських стандартів якості на основі спеціально розробленої шкали. Заняття проводяться висококваліфікованою командою молодих та досвідчених викладачів, які щорічно підвищують свою професійну кваліфікацію у провідних університетах і мовних школах Франції, Німеччини, Англії та Італії, беруть участь у міжнародних семінарах з підвищення рівня викладання мови та застосовують найбільш прогресивні на сьогодні методики навчання. До навчального процесу зі студентами залучаються й іноземні фахівці з Франції, Великобританії та Німеччини. Упродовж усього навчального року кафедра приймає на стажування іноземних викладачів, а студенти мають можливість відвідувати заняття із носіями іноземних мов. На кафедрі було впроваджено унікальну ступінчасту систему навчання, відповідну рівнів міжнародних сертифікатів з усіх іноземних мов. Щорічно десятки студентів успішно здають міжнародні екзамени з іноземних мов та отримають міжнародні сертифікати, визнані в усіх країнах світу.

Авторською розробкою колективу кафедри є навчальні та робочі програми з іноземних мов, що ґрунтуються на сучасних комунікативних методиках і навчальних посібниках провідних видавничих будинків Європи, а також власних розробках і авторських заняттях викладачів кафедри. За відносно недовгу історію свого існування на кафедрі зібрана унікальна колекція автентичних аудіовізуальних та наочних матеріалів, енциклопедичних довідників, дидактичних джерел, додаткових посібників з іноземних мов, що містять найбільш передові напрацювання провідних європейських фахівців, а також солідна добірка текстових та довідкових матеріалів, що відносяться до сфери будівництва. Викладачі кафедри є авторами оригінальних методичних та навчальних посібників, наукових статей, що друкуються як в Україні, так і поза її межами, а також учасниками міжнародних конференцій, семінарів та спеціалізованих курсів. У 2014 році за підтримки міжнародних організацій на кафедрі видано перший підручник з французької науково-технічної мови для студентів архітектурних та будівельних спеціальностей, а також посібник з редагування наукових статей і тез англійською мовою. Вперше в історії технічного навчального закладу, кафедра підписала договір про співробітництво з Кафедрою методики викладання іноземних мов та Філологічним факультетом Страсбурзького університету.

Ефективність впровадженої системи навчання підтверджується тим, що вперше в історії академії кафедра підготувала понад 50 переможців та лауреатів Всеукраїнських Олімпіад з французької та англійської мов, призерів Всесвітньої Інтернет Олімпіади з французької мови «Olyfran», понад 20 переможців і призерів різних міжнародних мовних конкурсів, 10 стипендіатів французького уряду, 12 студентських театральних колективів переможців та призерів престижних Міжнародних Фестивалів франкомовних театрів, сотні студентів та викладачів, які пройшли стажування у європейських університетах в рамках різноманітних програм. Щорічно в рамках міжнародних проектів ПДАБА кафедра організує і проводить зустрічі з іноземними послами та дипломатами, провідними зарубіжними вченими, представниками великих європейських компаній і асоціацій. Кафедра  здійснює кураторство  з організації, проведення та презентації зарубіжних стажів, а також є організатором цілого ряду великих позааудиторних заходів (Осінні студентські бали, Різдвяні вечори, КВК, брейн-ринги).

Більш 10 років кафедра є ініціатором та організатором щорічних Фестивалів міні-вистав іноземною мовою «Весняна квітка» серед учнів середніх шкіл, який став помітною культурною подією в нашому місті і якісно новою формою взаємодії між школою і вузом.

З 2010 року кафедра є ініціатором та організатором проведення масштабної студентської науково-практичної конференції іноземними мовами. Учасники конференції за допомогою кураторів зі спеціальності та з іноземної мови готують наукові статті, з яких формується збірник матеріалів конференції, а також виступають з науковими доповідями іноземними мовами з дотриманням усіх стандартів цього напрямку наукової роботи. Діапазон робочих мов конференції розмаїтий: французька, англійська, німецька, а також українська та російська як іноземні. Ця конференція стає своєрідною сходинкою до висот міжнародного наукового простору та об’єднує не тільки українських студентів, викладачів і науковців, а також закордонних фахівців.

Кафедра ІНІМ бере активну участь у розвитку міжнародного співробітництва Академії: розробка міжнародних проектів у рамках програми «Темпус»; співробітництво організація і проведення міжнародних семінарів і конференцій; організація лінгвістичних та навчальних стажів студентів і викладачів Академії за кордоном; консультації з питань участі у міжнародних проектах та отримання грантів студентами та викладачами ПДАБА; моніторинг інформації про участь у міжнародному співробітництві, постійне інформування про останні новини сучасного освітнього простору,  редагування та переклад документів, брошур і звітів з міжнародної діяльності Академії; участь в прийомі іноземних делегацій. Також у 2014 році викладачі англійської мови кафедри ІНІМ стали членами міжнародної асоціації CambridgeEnglishTeacher.

У 2013 році в результаті участі кафедри у міжнародному конкурсі за підтримки Всесвітньою АгенцієйФранкофонних університетів (AUF) в Академії було створено Франкомовний Центр університетського розвитку (CRU). Це сучасний Центр європейського рівня, у якому для всіх бажаючих відкрита медіатека, щоденно проводяться заняття з використанням інтерактивної дошки та Інтернету, а також є найсучасніше обладнання для організації он-лайн вебінарів, наукових конференцій, співбесід та міжнародних екзаменів. За 2 роки свого існування Центр відвідали тисячі студентів, викладачів, школярів та їх батьків, а також почесних гостей, серед яких, зокрема, Посол Франції в Україні, пан Ален Ремі. Центр організував десятки зустрічей, семінарів з використанні сучасного навчального обладнання,  навчальних тижнів з іноземними фахівцями, дні відкритих дверей, міжнародний екзамен у Франкофонний Інститут управління (м. Софія, Болгарія), виставки фотографій, ескізів, різноманітні конкурси (новорічних листівок, афіш та інш), прийом численних міжнародних партнерів та гостей, он-лайн робочі наради, студентські мости з Казахстаном, Туреччиною та Францієй, он-лайн лекції провідних фахівців з Румунії, Франції, Канади та інш.

У 2014 році сумісно з Архітектурним факультетом кафедра стала ініціатором та автором міжнародного проекту, що спрямований на підтримку франкомовної філії рівня Бакалавру на Архітектурному факультеті. Проект підтримано Всесвітньою АгенцієйФранкофонних університетів (AUF) та буде впроваджуватись протягом 3 наступних років. Пілотування проекту буде здійснюватись кафедрою ІНІМ у співробітництві із Архітектурним Факультетом та Бюро Центральної та Східної Європи AUF.

Таким чином, діапазон напрямків діяльності кафедри ІНІМ збільшується з кожним роком, що забезпечує максимальні можливості для студентів та викладачів у рамках міжнародного співробітництва, навчання та наукової діяльності. Досвід демонструє, що досить молода гуманітарна кафедра може зробити своєчасний і досить потужний внесок у розвиток вищого технічного навчального закладу. Питання якісної підготовки фахівців, володіння іноземними мовами сучасними інженерами, архітекторами та економістами, розвиток освітянської мобільності та участь у міжнародному співробітництві дозволяють нашій Академії знаходитись у авангарді сучасних тенденцій європейського освітнього простору та гідно відповідати на новітні виклики сучасної вищої освіти.

 

                                                                  Зав. кафедри ІНІМ доц., к.ф.н. Яковишена Н. Ю.

?>
вверх