?>
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Кафедра інтенсивного навчання іноземним мовам та новітні виклики сучасного освітнього простору

 

Кафедра інтенсивного навчання іноземним мовам була заснована в 2002 році і є однією з наймолодших кафедр ПДАБА. Найважливіше завдання, поставлене перед професорсько-викладацьким складом кафедри, полягало в забезпеченні якісно нового рівня викладання іноземних мов у технічному вузі та впровадженні результативної системи навчання, що дозволяє за 5 років готувати сучасних інженерів, які вільно володіють двома європейськими мовами, мають досвід стажування та навчання у закордонних університетах та беруть активну участь у програмах міжнародного співробітництва.

Історія кафедри тісно переплітається з розвитком сучасної європейської освіти, включаючи такі напрямки освітнього процесу, як активне підвищення студентської та викладацької мобільності, просування принципів плюрілінгвізму, відкритого міжнародного співробітництва та активне впровадження найсучасніших інформаційно-комунікаційних технологій, підходів та методів навчання. Очевидно, що на даному етапі розвитку впевнене володіння іноземними мовами дозволяє українським студентам успішно приєднуватися до єдиного європейського освітнього простору, а вищому навчальному закладу – на якісно новому рівні готувати майбутніх фахівців, викладачів і вчених.

Саме тому з 1998 року ПДАБА, одним з перших вузів в Україні, починає активно розвивати міжнародні проекти, виразною особливістю яких є посилена підготовка студентів Академії з двох іноземних мов відповідно до Європейських рівнів і сучасних стандартів якості навчання.

Сьогодні кафедра ІНІМ здійснює підготовку за декількома іноземними мовами (англійська, французька, німецька, українська, російська) українських студентів, магістрів, спеціалістів, які навчаються у міжнародних проектах ПДАБА, іноземних студентів, а також викладачів Академії. Викладачі кафедри ведуть спеціальні курси з ділової та науково-технічної іноземної мови (пошук, аналіз і обробка інформації професійного спрямування іноземною мовою, особливості спеціальної комунікації, реферування та редагування наукових статей, оформлення і презентація текстових матеріалів на наукових конференціях і спеціалізованих семінарах).

Навчання передбачає органічний розвиток 4 основних мовних компетенцій (читання, говоріння, аудіювання і письмо). Оцінювання отриманих знань здійснюється відповідно до Європейських стандартів якості на основі спеціально розробленої шкали. Заняття проводяться висококваліфікованою командою молодих та досвідчених викладачів, які щорічно підвищують свою професійну кваліфікацію у провідних університетах і мовних школах Франції, Німеччини, Англії та Італії, беруть участь у міжнародних семінарах з підвищення рівня викладання мови та застосовують найбільш прогресивні на сьогодні методики навчання. До навчального процесу зі студентами залучаються й іноземні фахівці з Франції, Великобританії та Німеччини. Упродовж усього навчального року кафедра приймає на стажування іноземних викладачів, а студенти мають можливість відвідувати заняття із носіями іноземних мов. На кафедрі було впроваджено унікальну ступінчасту систему навчання, відповідну рівнів міжнародних сертифікатів з усіх іноземних мов. Щорічно десятки студентів успішно здають міжнародні екзамени з іноземних мов та отримають міжнародні сертифікати, визнані в усіх країнах світу.

Авторською розробкою колективу кафедри є навчальні та робочі програми з іноземних мов, що ґрунтуються на сучасних комунікативних методиках і навчальних посібниках провідних видавничих будинків Європи, а також власних розробках і авторських заняттях викладачів кафедри. За відносно недовгу історію свого існування на кафедрі зібрана унікальна колекція автентичних аудіовізуальних та наочних матеріалів, енциклопедичних довідників, дидактичних джерел, додаткових посібників з іноземних мов, що містять найбільш передові напрацювання провідних європейських фахівців, а також солідна добірка текстових та довідкових матеріалів, що відносяться до сфери будівництва. Викладачі кафедри є авторами оригінальних методичних та навчальних посібників, наукових статей, що друкуються як в Україні, так і поза її межами, а також учасниками міжнародних конференцій, семінарів та спеціалізованих курсів. У 2014 році за підтримки міжнародних організацій на кафедрі видано перший підручник з французької науково-технічної мови для студентів архітектурних та будівельних спеціальностей, а також посібник з редагування наукових статей і тез англійською мовою. Вперше в історії технічного навчального закладу, кафедра підписала договір про співробітництво з Кафедрою методики викладання іноземних мов та Філологічним факультетом Страсбурзького університету.

Ефективність впровадженої системи навчання підтверджується тим, що вперше в історії академії кафедра підготувала понад 50 переможців та лауреатів Всеукраїнських Олімпіад з французької та англійської мов, призерів Всесвітньої Інтернет Олімпіади з французької мови «Olyfran», понад 20 переможців і призерів різних міжнародних мовних конкурсів, 10 стипендіатів французького уряду, 12 студентських театральних колективів переможців та призерів престижних Міжнародних Фестивалів франкомовних театрів, сотні студентів та викладачів, які пройшли стажування у європейських університетах в рамках різноманітних програм. Щорічно в рамках міжнародних проектів ПДАБА кафедра організує і проводить зустрічі з іноземними послами та дипломатами, провідними зарубіжними вченими, представниками великих європейських компаній і асоціацій. Кафедра  здійснює кураторство  з організації, проведення та презентації зарубіжних стажів, а також є організатором цілого ряду великих позааудиторних заходів (Осінні студентські бали, Різдвяні вечори, КВК, брейн-ринги).

Більш 10 років кафедра є ініціатором та організатором щорічних Фестивалів міні-вистав іноземною мовою «Весняна квітка» серед учнів середніх шкіл, який став помітною культурною подією в нашому місті і якісно новою формою взаємодії між школою і вузом.

З 2010 року кафедра є ініціатором та організатором проведення масштабної студентської науково-практичної конференції іноземними мовами. Учасники конференції за допомогою кураторів зі спеціальності та з іноземної мови готують наукові статті, з яких формується збірник матеріалів конференції, а також виступають з науковими доповідями іноземними мовами з дотриманням усіх стандартів цього напрямку наукової роботи. Діапазон робочих мов конференції розмаїтий: французька, англійська, німецька, а також українська та російська як іноземні. Ця конференція стає своєрідною сходинкою до висот міжнародного наукового простору та об’єднує не тільки українських студентів, викладачів і науковців, а також закордонних фахівців.

Кафедра ІНІМ бере активну участь у розвитку міжнародного співробітництва Академії: розробка міжнародних проектів у рамках програми «Темпус»; співробітництво організація і проведення міжнародних семінарів і конференцій; організація лінгвістичних та навчальних стажів студентів і викладачів Академії за кордоном; консультації з питань участі у міжнародних проектах та отримання грантів студентами та викладачами ПДАБА; моніторинг інформації про участь у міжнародному співробітництві, постійне інформування про останні новини сучасного освітнього простору,  редагування та переклад документів, брошур і звітів з міжнародної діяльності Академії; участь в прийомі іноземних делегацій. Також у 2014 році викладачі англійської мови кафедри ІНІМ стали членами міжнародної асоціації CambridgeEnglishTeacher.

У 2013 році в результаті участі кафедри у міжнародному конкурсі за підтримки Всесвітньою АгенцієйФранкофонних університетів (AUF) в Академії було створено Франкомовний Центр університетського розвитку (CRU). Це сучасний Центр європейського рівня, у якому для всіх бажаючих відкрита медіатека, щоденно проводяться заняття з використанням інтерактивної дошки та Інтернету, а також є найсучасніше обладнання для організації он-лайн вебінарів, наукових конференцій, співбесід та міжнародних екзаменів. За 2 роки свого існування Центр відвідали тисячі студентів, викладачів, школярів та їх батьків, а також почесних гостей, серед яких, зокрема, Посол Франції в Україні, пан Ален Ремі. Центр організував десятки зустрічей, семінарів з використанні сучасного навчального обладнання,  навчальних тижнів з іноземними фахівцями, дні відкритих дверей, міжнародний екзамен у Франкофонний Інститут управління (м. Софія, Болгарія), виставки фотографій, ескізів, різноманітні конкурси (новорічних листівок, афіш та інш), прийом численних міжнародних партнерів та гостей, он-лайн робочі наради, студентські мости з Казахстаном, Туреччиною та Францієй, он-лайн лекції провідних фахівців з Румунії, Франції, Канади та інш.

У 2014 році сумісно з Архітектурним факультетом кафедра стала ініціатором та автором міжнародного проекту, що спрямований на підтримку франкомовної філії рівня Бакалавру на Архітектурному факультеті. Проект підтримано Всесвітньою АгенцієйФранкофонних університетів (AUF) та буде впроваджуватись протягом 3 наступних років. Пілотування проекту буде здійснюватись кафедрою ІНІМ у співробітництві із Архітектурним Факультетом та Бюро Центральної та Східної Європи AUF.

Таким чином, діапазон напрямків діяльності кафедри ІНІМ збільшується з кожним роком, що забезпечує максимальні можливості для студентів та викладачів у рамках міжнародного співробітництва, навчання та наукової діяльності. Досвід демонструє, що досить молода гуманітарна кафедра може зробити своєчасний і досить потужний внесок у розвиток вищого технічного навчального закладу. Питання якісної підготовки фахівців, володіння іноземними мовами сучасними інженерами, архітекторами та економістами, розвиток освітянської мобільності та участь у міжнародному співробітництві дозволяють нашій Академії знаходитись у авангарді сучасних тенденцій європейського освітнього простору та гідно відповідати на новітні виклики сучасної вищої освіти.

 

                                                                  Зав. кафедри ІНІМ доц., к.ф.н. Яковишена Н. Ю.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
?>
вверх