Кафедра теоретичної механіки була сформована в 1931-32 навчальному році, її першим завідувачем був  інженер Карпман А.П. З 1931 року з роботою кафедри пов’язане ім’я Фельдмана Михайла Рувимовича – інженера, доцента, завідувача (1934-1973), який пропрацював в інституті 44 роки.

Науково-дослідна робота була спрямована на підняття промисловості країни. В 1936 році Фельдман М.Р. захищає кандидатську дисертацію на тему “Розрахунок тонких плит з великими прогинами”, виконує дослідження в галузі пружності разом із Савіним Г.М. та Горіним О.О. В 1938 році захищають кандидатські дисертації Коренєв Б.Г. та Бовін В.А., які згодом стають відомими вченими.

В тяжкі післявоєнні роки співробітники відновлювали лабораторії, створювали наочні посібники, вчили і вчились самі, відбудовували інститут і гуртожитки, заробляли на прожиття. Вимоги до студентів, однак, були завжди високими, незважаючи на важкі умови життя і навчання. На кафедрі в той період працювали Фельдман М.Р., Герман І.В., Василенко М.Я., Кучма Т.К.

1956 рік – кафедрі 25 років.
На світлині (зліва направо): Василенко М.Я., Кучма Т.К., Герман І.В.,
Фельдман М. Р., Колосов П.П.

В 60-х роках колектив кафедри поповнився. З університетською освітою прийшли Полеся А.І., Вольський С.Л. З 1968 року прийшов доцент Рихальський Ю.А., а в 1969 році після захисту докторської дисертації – професор Бовін В.А.

В 1973 – 74 рр. кафедра об’єднується з кафедрою ТММ і деталей машин і називається кафедрою прикладної механіки. Завідувачем кафедри був доц. Ткачов С.М. Назва кафедри зберігається і після виділення знову в самостійну в 1974 році, хоч єдиним курсом, який читався на кафедрі, була теоретична механіка. Поновлення назви кафедри “теоретична механіка” відбулося в 1979 році.

Новий період в розвитку кафедри пов’язаний з ім’ям доцента Швець Нінель Сергіївни, яка була завідувачем кафедри в 1974-79 роках. Вона принесла з собою досвід роботи та наукові зв’язки з провідними науковими та навчальними закладами Москви, Ленінграда та Свердловська.

Викладацький склад кафедри в ці роки підсилюється вихованцями суміжних кафедр та наукових установ, молодими вченими, які принесли з собою знання проблем сучасної науки, техніки і виробництва та вміння розв’язку цих проблем – кандидатами технічних наук, доцентами Базилевським М.Є., Дьоміним Г.К.,  Креймером Ю.Г., Карновським І.О.,Тарасенком А.М., асистентами Чепелевим О.В., Серебрянським В.Ф., Петрусенком В.А.

На кафедрі активізується науково-дослідна робота  і зв’язки з виробництвом. У  співдружністю з кафедрою основ і фундаментів, а також лабораторією ЛАМІДОТ виконуються науково-дослідні роботи за завданнями уряду в галузі динаміки систем «турбоагрегат–фундамент-основа» надпотужних теплових та атомних електростанцій. Виконуються також госпдоговірні роботи, присвячені розробці віброзбуджувачів, розрахунку деяких будівельних металоконструкцій, а також машин для збагачення корисних копалин. Н.С. Швець керує роботою аспірантів – М.О.Молєва, М.П. Захваткіна, В.Л. Сєдіна, Ю.О. Кірічека, Г.М. Левченка,  П.М. Нажі – які в майбутньому стали докторами й кандидатами технічних наук, професорами й доцентами кафедр нашої академії.

В 1975-78 роках наукові розробки Н.С. Швець і Ю.Г. Креймера демонструвалися на Виставці досягнень народного господарства (ВДНГ) в Москві, де отримали визнання, а виконавці були нагороджені медалями, грамотами та преміями.

1981 рік – кафедрі 50 років.
На світлині (зліва направо): І ряд – Рихальський Ю.А., Шкляренко І.С., Швець Н.С., Базилевський М.Є., Полеся А.І., Матвієць Т.В., Митрофанов А.А.
ІІ ряд – Молєв М.О., Дьомін Г.К., Холодний В.П., Карновський І.О., Вольський С. Л., Серебрянський В.Ф., Тарасенко А.М., Креймер Ю.Г., Чепелєв О.В., Петрусенко В.А.

В 1979 році завідувачем кафедри став к.т.н. Базилевський Микола Євгенович, який раніше  закінчив Ленінградську військово-повітряну інженерну

академію, працював на виробництві, на Південному машинобудівному заводі, в Інституті геотехнічної механіки АН України (ІГТМ). Багатий життєвий, виробничий та науковий досвід Миколи Євгеновича, чіткість та організованість в роботі здобули йому повагу на кафедрі, факультеті, в академії. В подальшому він стає професором, членом-кореспондентом Академії будівництва України, заслуженим працівником освіти України.

Темпи роботи кафедри в цей період не збавляються, а з кожним роком навіть зростають.  Працівники кафедри виконують декілька науково-дослідних робіт високого рівня в співдружності з вченими Океанмашу, ВНДІГ, ІГТМ, кафедри основ та фундаментів – це дослідження руху робочих агрегатів на глибині понад 5000 м (Базилевський М.Є., Рихальський Ю.А., Чепелєв О.В.); розробка віброзбуджувачів для випробувань греблі ГЕС (Креймер Ю.Г., Вольський С.Л.), комплексне дослідження статичних, динамічних та температурних деформацій фундаментів турбоагрегатів великої потужності на Запорізькій, Рівненській та Південно-Українській АЕС (Швець Н.С., Креймер Ю.Г., Дьомін Г.К.).

Захистив докторську дисертацію з проблеми оптимального керування коливаннями механічних систем Карновський І.О. Активізується винахідницька робота (Швець Н.С., Креймер Ю.Г.,  Дьомін Г.К.). Але головним напрямком роботи колективу кафедри  стала чітка організація навчального процесу та його методичне забезпечення.  Розробляється комплекс курсових (розрахунково-графічних) робіт та методичних посібників по їх виконанню, який дозволяє врахувати фахові особливості студентів різних факультетів, індивідуалізувати завдання для будь-якого обсягу курсу теоретичної механіки та рівня підготовки студентів як денної, так і заочної форми навчання. Завдання максимально наближені до практичних ситуацій будівельного виробництва. Тільки варіантів завдань із статики – 2100.

Працює науково-методичний семінар кафедри, щорічно проводиться олімпіада з теоретичної механіки, а кращі студенти беруть участь у міській та Всеукраїнській олімпіадах.

З 2006 року на кафедрі відбувається радикальна зміна поколінь. Кафедру очолив д.т.н., професор Слободянюк Сергій Олександрович, випускник нашого інституту, учень та творчий наступник відомого вченого д.т.н., проф., академіка Яценко Євгена Андрійовича, який 22 роки пропрацював завідуючим кафедри будівельної механіки нашого інституту й академії.

Новий завідувач залучив до роботи на кафедрі молоді кадри – к.т.н., доц. Шаповала А.В., асистентів Буратинського А.П. та Щербачова А.Д., які переймають досвід та потроху замінюють попередників.  Таким чином на кафедрі склався дієздатний колектив, своєрідний сплав молоді та ветеранів, який адекватно реагує на виклики та вимоги часу.

Навчальний процес на кафедрі зараз (2016 р.) здійснюють 9 викладачів, серед яких 1 – д.т.н., професор, 5 – к.т.н., доценти, 3 – асистенти та забезпечують завідувач лабораторією  і старший лаборант. Більшість співробітників – випускники нашої Академії.

В силу різних обставин склад кафедри змінювався. Дехто пішов на пенсію, хтось шукає щастя за кордоном. Приблизно половина викладачів – жіночої статі, але з твердим характером, які достойно продовжують кращі традиції кафедри – Бондаренко В.Д., Севастьянова О.Е., Матвієць Т.В.

Кожен з працівників кафедри має свій сектор відповідальності, який жорстко контролюється завідувачем, а в цілому колектив працює як добре орга

нізована і налагоджена “машина”, в якій не останню роль відіграє лаборантський склад (Шкляренко І.С., Лозова В.М.).

Науковий напрямок кафедри – розробка та вдосконалення методів динамічного та квазістатичного розрахунку механічних систем та будівельних споруд з метою підвищення їх експлуатаційної надійності та ефективності. На кафедрі працює аспірантура  із спеціальності 05.23.17 (будівельна механіка), виконуються держбюджетні та госпдоговірні роботи з розрахунку та обстеження технічного стану складних залізобетонних споруд, динаміки механічного устаткування та різних будівель.

Завідувач кафедри – д.т.н., професор  Слободянюк С.О. – підготував понад 125 наукових та методичних робіт в галузі будівельної та теоретичної механіки. Основний напрямок його досліджень викладений в 5 монографіях: «Теория длительной прочности и устойчивости стержневых железобетонных систем с учетом ползучести бетона» (250 с., 2002 р.); «Взаимодействие предварительно напряженной арматуры с бетоном и расчет однослойных стеновых панелей с учетом ползучести поризованного бетона» (280 с., 2007 р.) та «Теорія тривалої міцності та стійкості стержневих залізобетонних систем з урахуванням повзучості та віброповзучості бетону. Частина I (156 с., 2014 р.); Частина II (150 с., 2015 р.); Частина III (201 с., 2016 р.)». Цей напрямок досліджень під керівництвом проф. Слободянюка С.О. продовжують молоді вчені – доцент, к.т.н. Буратинський А.П. (захистив кандидатську дисертацію 30.10. 2014) та асистент Щербачов А.Д. (працює над дисертацією).

2016 рік – кафедрі 85 років. На світлині (зліва направо): І ряд – Матвієць Т.В., Бондаренко В.Д., Слободянюк С.О., Шкляренко І.С. ІІ ряд – Севастьянова О.Е., Буратинський А.П., Шаповал А.В., Креймер Ю.Г., Лозова В.М., Дьомін Г.К., Щербачов А.Д.

К.т.н., доцент  Креймер Ю.Г. – ветеран , працює на кафедрі з 1974 року. Підготував 114 наукових та методичних робіт, в тому числі 26 авторських свідоцтв на винаходи, нагороджений медалями виставок  за розробки в галузі будівельної та вібраційної техніки. Співпрацює із кафедрою «Основ та підвалин» та Науково-дослідною лабораторією теплових та атомних станцій. Приймав участь у наукових дослідженнях на підприємствах важкої індустрії та будівельних об’єктах Дніпропетровська, Запоріжжя, Кривого Рогу, Донбасу. Працює в галузі динаміки складних механічних систем,  динамічного обстеження будівель та споруд.

К.т.н., доцент Дьомін Г.К. – член Міжнародної академії біоенерготехнологій, підготував близько 65 наукових та методичних робіт. Приймав участь в динамічному обстеженні будівельних конструкцій та споруд. Працює в галузі застосування методів класичної механіки для аналіза суспільних процесів, розробки методів підготовки інноваційних технологій, управління проектами, обстеження та досліджень  будівельних об’єктів.

К.т.н., доцент Бондаренко В.Д. – опублікувала понад 70 наукових та методичних робіт, в тому числі 4 авторських свідоцтв на винаходи, працює в галузі проблем механізації монтажу обладнання в надзвичайних умовах та вивчає деформації багатошарових товстих плит.

К.т.н., доцент Севастьянова О.Е. – має більше ніж 55 науково-методичних розробок у сфері будівельних матеріалів і прикладної механіки. Понад 10 років бере участь у роботі  оргкомітету  міжнародного українсько-польского наукового семінару «Теоретичні  основи будівництва». Як заступник декана Будівельного факультету з навчально-виховної роботи, крім навчальної та наукової роботи, виконує великий обсяг громадської роботи з виховання студентів факультету.

К.т.н., доцент Шаповал А.В. – опублікував понад 30 наукових та методичних робіт, в тому числі 1 монографію. Працює в галузі проектування будинків та споруд у звичайних та складних умовах, а з урахуванням реологічних властивостей основ підготував докторську дисертацію.

Кафедра ні на мить не зупиняється у своєму творчому рості. Зі здобуттям Україною незалежності поступово перейшли на викладання державною мовою, переробили всі методичні розробки та документацію. У відповідності до вимог Міністерства освіти і науки України були розроблені навчальні та робочі плани, а також  методичні комплекси для всіх спеціальностей.

Вічна наука – класична механіка, як і класична література, класичне мистецтво – буде завжди потрібна людству, вона  впевнено дивиться у майбутнє, а її служителі – колектив кафедри теоретичної механіки – намагається відповідати сучасним вимогам.

 

 

Хто механіки не знає,

Той в світі техніки блукає.

А ця наука – дивна, сива,

І досі – струнка і красива!

Хто закони її пізнає,

Той напевно покохає

Цю науку точну і вічну –

Механіку теоретичну!

?>
вверх