ІСТОРІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

На початку ХХ ст. в Катеринославі існували навчальні заклади, які надавали можливість слухачам здобути середню будівельну освіту. У 1910 р. були організовані Катеринославські технічні курси, а в 1912 р. було створено будівельне відділення, на яких студентам читали курси лекцій за багатьма сучасними напрямками будівельної науки, які викладали заслужені вчені та найбільші інженери того часу. Це вони своєю науковою та інженерно-технічною діяльністю, визначили найвищий рівень будівельної справи, та стали фундаментом будівельної освіти нашого краю.

Історія будівельного факультету співпадає із датою заснування академії — 1930 р, коли було створено дві спеціальності: «Організація і технологія виробництва будівельних робіт» та «Будівельні конструкції». Першим деканом факультету став К. О. Таран.

Історія будівельного факультету нерозривно пов’язана з іменами видатних вчених, які працювали на факультеті у різні роки, зокрема таких: д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки СРСР А. В. Сільвестров, к.т.н., проф. М. Є. Базилевський, д.т.н., проф. Г. С. Пашковський, д.т.н., проф. Г. М. Крикунов, к.т.н., доц. Н. С. Швець, к.т.н., доц. В. І. Фоменко, д.т.н., проф. Є. А. Яценко, к.т.н., доц. М. М. Писанко, к.ф.-м.н, проф. Р. Г. Романець, к.т.н., доц. Л. В. Косицький, А. Д. Зевін, І. Є. Спенглер, М. І. Ашкиназі, В. А. Бовін, П. К. Міцкевич, К. А. Фельдман, П. І. Гвая, В. М. Поповиченко, І. К. Фролов, В. В. Бабіч, Ю. В. Самбор тощо.

У справжньому вигляді будівельний факультет сформувався 1 липня 1991 р., згідно з рішенням Вченої Ради ДІБІ.

З 1999 р. до сьогодні посаду декана будівельного факультету обіймає доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України А. І. Білоконь, професор кафедри технології будівельного виробництва, завідувач кафедри реконструкції і управління в будівництві (2011–2016).

Сьогодні будівельний факультет має висококваліфікований професорсько-викладацький колектив. У складі будівельного факультету функціонують шість кафедр:

  • металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій;
  • теоретичної механіки;
  • прикладної математики;
  • землевпорядкування, будівництва автодоріг та геодезії;
  • фізики;
  • реконструкції і управління в будівництві.

На вказаних кафедрах працює близько 80 викладачів, серед яких 9 докторів наук, професорів і понад 30 кандидатів наук, доцентів. Значна частина викладачів – випускники ДІБІ – ПДАБА.

Навчальний процес на всіх кафедрах здійснюється за робочими навчальними планами, розробленими на основі Положення про ОКР заступником декана з навчальної роботи, к.т.н., доцентом кафедри металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій Т. А. Ковтун-Горбачовою.

Викладацький склад кафедр, інженерне оснащення лабораторій дозволяють здійснювати підготовку спеціалістів-будівельників на високому професійному рівні з урахуванням новітніх досягнень теорії та практики будівництва Лекційні курси супроводжуються комплексом лабораторних та практичних робіт, що дозволяє студентам успішно засвоювати теоретичні знання.

За роки існування факультет підготував понад десять тисяч інженерів-будівельників та понад 50 спеціалістів різного рівня для закордонних держав.

В даний час на будівельній факультеті навчається     студентів, серед яких більше    громадян іноземних держав (Ірак, Іран, Росія, Казахстан, Узбекистан, Марокко).

Велика увага на факультеті надається вихованню студентів, що є головним об’єктом піклування заступника декана з виховної роботи, к.т.н., доцента кафедри теоретичної механіки О. Е. Севастьянової.

Загалом колектив деканату працює як добре організований і злагоджений механізм, де не останню роль відіграють секретарі — В. П. Єврах, М. В. Сєдіна та А. Андрущенко.

Диспетчер Сєдіна М.В., заступник декана з навчальної роботи к.т.н., доц. Ковтун-Горбачова Т.А., декан д.т.н., проф. Білоконь А.І., заступник декана з навчально-виховної роботи к.т.н., доц. Севастьянова О.Е., секретар Єврах В.П.

 

Будівельний факультет не тільки готує висококваліфікованих фахівців, але і виховує в кожному з них культурну, творчу, моральну, різнобічно розвинену, патріотичну та відповідальну особу. Наша Академія – традиційно спортивний і творчий вуз. Активним і цікавим студентське життя роблять молодіжний комітет та студентський клуб. Студентський театр, осінній бал, конкурси талантів «Студентська зима» та «Студентська весна», конкурси «Міс та містер ПДАБА», «Голос ПДАБА», КВН і ще безліч закладів, які проходять в академії, в яких студенти будівельного факультету приймають активну участь.

?>
вверх