Наукові спрямування

Дослідження у сфері теорії комунікації, психолінгвістики, методики викладання української мови іноземцям та методики написання наукових статей.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Французька моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Старший викладач

Гуркіна
Тетяна
Юріївна

Дисципліни

Іноземна мова («Французька (за професійним спрямуванням)»

Українська мова як іноземна

Російська мова як іноземна

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, вул. Паторжинського, 11-А, кім. 405.

Телефон:

моб. (097) 519-08-37

E-mail

gurkuina.tatiyana@pdaba.edu.ua

?>
вверх