Наукові спрямування

Дослідження у сфері теорії комунікації, психолінгвістики, методики викладання української мови іноземцям та методики написання наукових статей.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Французька моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Старший викладач

Гуркіна
Тетяна
Юріївна

Дисципліни

Іноземна мова («Французька (за професійним спрямуванням)»

Українська мова як іноземна

Російська мова як іноземна

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, вул. Паторжинського, 11-А, кім. 405.

Телефон:

моб. (097) 519-08-37

E-mail

gurkuina.tatiyana@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

З 2005 року виконання обов’язків одного з організаторів театрально-мистецьких заходів кафедри інтенсивного навчання іноземним мовам. За звітній період громадська робота включала: - підготовку та проведення щорічних концертів «Осінній бал» для першокурсників; - підготовчий, репетиційний процес та проведення різдвяних спектаклів «Вечора на хуторі поблизу Диканьки»,«Одруження Фігаро» та «Моцарт»; - підготовчий, репетиційний процес та проведення фестивалів французьких та англійських міні-спектаклів. З 2005 року організація та участь студентів-іноземців в олімпіадах ті інших заходах у вишах (ДНУ, Медична академія). Підготовка іноземних студентів до участі в науково-практичної студентської конференції.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Викладачка російської, української як іноземних та французької мов, завідувачка секції російської мови з 2004 по 2020 рік, старший викладач. 1986–1991 – вища освіта: Ростовський-на-Дону педагогічний інститут. Спеціальність – філолог, викладач французької мови, російської мови як іноземної. Диплом з відзнакою ФВ №176267.

Публікації

1. Методические указания по изучению русского языка как иностранного (лексико-грамматические задания). Для студентов всех направлений подготовки / Составитель: Гуркина Т. Ю. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2016. – 50 с.

2. Методические указания по изучению русского языка как иностранного (лексико-грамматические задания). Для студентов всех направлений подготовки старших курсов / Составитель: Гуркина Т. Ю. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2012. – 50 с.

3. Методические указания по изучению русского языка как иностранного (лексико-грамматичесие упражнения). Для студентов подготовительного отделения всех направлений подготовки. Часть 1 / Составители: Гуркина Т. Ю., Ляпичева Е. Л. – Днипро: ГВУЗ ПГАСА, 2017. – 45 с.

4. Методические указания по изучению русского языка как иностранного (лексико-грамматичесие упражнения). Для студентов подготовительного отделения всех направлений подготовки. Часть 2 / Составители: Гуркина Т. Ю. – Днипро, ГВУЗ ПГАСА, 2018. – 49 с.

5. Методичні вказівки до практичних занять (лексико-граматичні вправи та розмовні теми) з дисципліни «Російська мова як іноземна» для слухачів підготовчого відділення. Частина 3 // Методические указания к практическим занятиям (лексико-грамматические упражнения и разговорные темы) по дисциплине «Русский язык как иностранный» для слушателей подготовительного отделения. Часть 3. / Укладач: Гуркіна Т. Ю. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 46 с.

6. Методичні вказівки по вивченню української мови як іноземної (лексико-граматичні завдання). Для студентів підготовчого відділення усіх напрямів підготовки. 1 частина / Укладачі: Гуркіна Т. Ю. – Дніпро: ПДАБА, 2020. – 49 с.

7. Методичні вказівки по вивченню української мови як іноземної (лексико-граматичні завдання). Для студентів підготовчого відділення усіх напрямів підготовки. 2 частина / Укладачі: Гуркіна Т. Ю. – Дніпро: ПДАБА, 2021.– 48 с.

8. Рустамов Достонжон, Дикарєв К. Б., Гуркіна Т. Ю. Професійна діяльність сучасного інженера // Будівництво, архітектура та економіка – 2017. Міжнародний контекст: тези доп. студент. наук.-практ. конф. інозем. мовами. Вип. 7 / Під ред. В. І. Большакова. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 104 с.

9. Мариньо Марсель, Гуркіна Т. Ю. Проектування житлового будинку для молодих сімейних пар з перспективи збільшення його площі в Анголі // Будівництво, архітектура та економіка – 2018. Міжнародний контекст: тези доп. студент. наук.-практ. конф. інозем. мовами. Вип. 8 / Під ред. В. І. Большакова. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 104 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх