«Українська культура: вчора, сьогодні, завжди: 100-річчя Національної академії наук України»

Міністерство освіти і науки України

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра українознавства

VІ Студентська науково-практична конференція

«Українська культура: вчора, сьогодні, завжди:

100-річчя  Національної академії наук України»

Виступи викладачів:                                                                                                               

Відкриття конференції:

М. В. Савицький проректор з наукової роботи ПДАБА

Поступ української науки!

Завідувач кафедри українознавства, д.н. з держ. упр., проф.  Євсєєва Г. П.

Українська національна академічна наука- звершення і перспективи

Вступне слово до роботи конференції к. і. н., доц. Перетокін А. Г.

 

 Робота секцій

Секція 1

Президенти та видатні особистості Української академії наук

– Перший Президент і засновник Української академії наук Володимир Іванович Вернадський

– Чинний Президент НАН України Борис Євгенович Патон

– Видатні особистості УАН (НАНУ)

– Коротка характеристика діяльності усіх 9 Президентів УАН за 100 років її існування.

                                              

                                                   Секція 2

Заснування і становлення Української академії наук

 

1. Заснування Української академії наук

2. Cтановлення Української академії наук

3. Українська академія наук у різні періоди свого існування

4. Заснування і становлення Української академії наук

5. Структура НАН України: Наукові установи НАН України, секції та відділення тощо

 

Секція 3

1. Історія розвитку інженерно-технічної освіти нашого міста

2. Історія розвитку ПДАБА: заснування і подальше становлення академії

3. Наука Придніпровської державної академії будівництва та архітектури в системі національної

4. Відомі вчені-викладачі ПДАБА

5. Відомі видатні випускники ПДАБА

;

Дата проведення: 2018-04-23;

Час проведення: 13:00;

Місце проведення: ауд. в-601.

?>
вверх