ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві» урочисте відкриття якої відбудеться 28 листопада 2019 року у ДВНЗ Придніпровська академія будівництва та архітектури, за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського 24-а у залі Вченої ради академії (кімн. 202) та в НДІ інтелектуальної власності НАПрН України в конференцзалі (м. Київ.)

Мета конференції

Обговорення проблем та напрямів розвитку інтелектуальної власності в Україні; гармонізації національного та міжнародного законодавства, пошук рішень охорони та захисту інтелектуальної власності в умовах інтелектуальної економіки задля економічної безпеки України; розвиток інтелектуальної власності будівельної галузі, проблеми та перспективи розвитку; встановлення контактів між вченими, обмін науковими результатами та дослідницьким досвідом.

Основні тематичні напрямки конференції:

– Забезпечення національної безпеки України в розрізі інтелектуальної власності як її складової;

– Енергетична безпека з позиції інтелектуальної власності;

-Детінізація інтелектуальної економіки як цілісна система дій в розрізі національної безпеки;

– Інтелектуальна власність у забезпеченні безпеки людини та громадянина;

– Екологічна безпека з позиції інтелектуальної власності;

  • Розвиток права інтелектуальної власності в Україні: національні та міжнародні виміри;
  • Право інтелектуальної власності в умовах сучасної інтелектуальної економіки;
  • Інтелектуальна власність у будівельній галузі: проблеми та перспективи розвитку;
  • Архітектурні твори як об’єкти права інтелектуальної власності;
  • Право інтелектуальної власності: гуманітарна та філософська складова;
  • Освіта й інтелектуальна власність у вимірах сучасних вимог;
;

Дата проведення: 2019-11-28;

Час проведення: 10:00;

Місце проведення: зала Вченої ради академії .

?>
вверх