Проект положення студентського самоврядування ПДАБА

Дата публікації: 23.10.2019

ПРОЕКТ положення про студентське самоврядування ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Документ  для ознайомлення

Всі зауваження та пропозиції надсилати на sc.psacea@gmail.com

Звіт за результатами обговорення

?>
вверх