Проект положення про дуальну освіту

Дата публікації: 24.09.2019

Це Положення визначає порядок здобуття вищої освіти за дуальною формою здобуття освіти в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (далі – ДВНЗ ПДАБА).

Документ

Всі зауваження та пропозиції надсилати на evrabich@gmail.com

Звіт за результатами обговорення

Проект «Положення про дуальну освіту» затверджено на засіданні
Вченої ради ДВНЗ ПДАБА, протокол №4 від 26.11.2019р.

?>
вверх