ПОЛОЖЕННЯ

Дата публікації: 11.02.2021
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У
ДВНЗ “ПРИДНІПРОВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ”, А ТАКОЖ НАДАННЯ ЇМ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ
Ваші пропозиції та зауваження надсилайте на електронну адресу hrabovskyi.ihor@pgasa.dp.ua
?>
вверх