Наукові спрямування

Основний напрямок наукової діяльності – створення та дослідження інноваційних землерийних машин циклічної дії, розробка телескопічних конструкцій елементів робочого обладнання одноківшевих гідравлічних екскаваторів з науковим пошуком оптимальної технологічної схеми виконання робіт.

Володіння мовами

Українська мовавільне

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Дахно
Олег
Олександрович

Дисципліни

Будівельна техніка

Основи сертифікації будівельної та дорожньої

Будівельні та дорожні машини підвищеної ефективності

Основи інжинірингу будівельних дорожніх і технологічних

Прикладна механіка та основи конструювання

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 3003 (третій поверх)

Телефон:

вн. 3-73; міськ. (056) 756-33-73

E-mail

dakhno.oleh@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Закінчив з відзнакою у 2010 році Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання». З 2010 по 2013 працював асистентом на кафедрі будівельних і дорожніх машин. З 2013 по 2016 навчався у денній аспірантурі на кафедрі будівельних і дорожніх машин. Тема дисертації: «Підвищення ефективності одноківшевого гідравлічного екскаватора створенням телескопічного робочого обладнання». Дисертація захищена 26 січня 2017 року. Звання доцента отримав 2020 р.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2010 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури. З 2010 по 2013 асистент кафедри будівельних і дорожніх машин. З 2013 по 2016 аспірант ДВНЗ «ПДАБ та А». З 2018 року доцент кафедри будівельних і дорожніх машин. У 2017 році захистив дисертацію на тему «Підвищення ефективності одноківшевого гідравлічного екскаватора створенням телескопічного робочого обладнання».

Публікації

1. Дахно О. О. Експериментальні дослідження та оцінка інноваційних одноківшевих екскаваторів з телескопічним робочим обладнанням / Хмара Л. А., Дахно О. О.// Строительство. Материаловедение. Машиностроение: Сб. науч. тр.– Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2018, №103, С. 50-61

2. Дахно О. О. Дослідження зміни продуктивності одноківшевих екскаваторів з телескопічним робочим обладнанням / Дахно О. О. // Строительство. Материаловедение. Машиностроение: Сб. науч. тр.– Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2018, №103, С. 90-100

3. A. Uzhelovskyi. Development and research of the invariant automatic control system of angular speed of diesel engine / A. Uzhelovskyi, M. Spilnik, Uzhelovskyi, O. Dakhno // Eastern-European Journal of Enterprise – 2019. – T. 5, N 2 (101). – С. 51-56. – Режим доступу : https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.178918

4. M. Spilnik. Composite material in metal construction of earthmoving machines / A. Uzhelovskyi, M. Spilnik, O. Dakhno // International Trends in Science and Technology Vol.1, August 31, 2019, Warsaw, Poland. str. 13-18.

5. Дахно. О. О. Дослідження продуктивності робочого обладнання зі змінними геометричними параметрами / Дахно О. О., Спільник М. А. // Тези за матеріалами ІХ Міжнародної наукової конференції «Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд», 15-16 жовтня 2019р., Харків. С. 127-128

6. Дахно О. О. Створення телескопічного робочого обладнання одноківшевих екскаваторів / Дахно О. О. // Priority directions of science development. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2020. Pp. 186-191

7. Хмара Л. А. Методичні вказівки до організації і виконання кваліфікаційної роботи магістра-професійного зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Хмара Л. А., Голубченко О. І., Кроль Р. М., Дахно О. О. // Дніпро: ПДАБА, 2019. – 40 с.

8. Дахно О. О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Механізований інструмент» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Дахно О. О., Спільник М. А. // Дніпро: ПДАБА, 2020. – 46 с.

9. Хмара Л. А. Інноваційне телескопічне робоче обладнання одноківшевих гідравлічних екскаваторів / Л. А. Хмара, О. О. Дахно. – Дніпро.: Літограф, 2017. – 170 с.

10. Пат. 103649 Україна, МПК E02F 3/28, E02F 3/36. Стенд для дослідження роботи телескопічного робочого обладнання одноківшевого екскаватора зі змінними робочими органами / Хмара Л. А., Дахно О. О.; Заявник та патентовласник Хмара Л. А., Дахно О. О.; ДВНЗ ПДАБА. – №u201506019 заявл. 18.06.2015; опубл. 25.12.2015, Бюл. №24.

11. Дахно О. О. Формування і оцінка інноваційних технічних рішень одноківшевих екскаваторів з телескопічним робочим обладнанням. Строительство. Материаловедение. Машиностроение. // Сб. науч. трудов. Вып. №97/ Хмара Л. А., Дахно О. О., Тріфонов І. В./ – Днепр, ГВУЗ ПГАСА, 2017 – С. 47-61

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх