Факультет Цивільної інженерії та екології

ОНП Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання

1 семестр
ПЕРШИЙ БЛОК (оберіть одну дисципліну)

Технічне регулювання


Системний аналіз в цивільній інженерії


ДРУГИЙ БЛОК - Дисципліна ЗВО (оберіть одну дисципліну з блоку)

Інтелектуальна власність


Сучасна економічна глобалізація


2 семестр
ПЕРШИЙ БЛОК (оберіть одну дисципліну)

Управління проектами


Управління якістю


ДРУГИЙ БЛОК - (оберіть одну дисципліну)

Технології спалювання палива та очистка газових викидів


Охорона повітряного басейну


ТРЕТІЙ БЛОК - (оберіть одну дисципліну)

Сучасні ресурсозберігаючі технології в системах цивільної інженерії


Інтелектуальні системи управління мікрокліматом


ЧЕТВЕРТИЙ БЛОК - (оберіть одну дисципліну)

Опалення, вентиляція та кондиціювання в сільськогосподарських та промислових спорудах


Оптимізація і надійність систем цивільної інженерії


ПЯТИЙ БЛОК - (оберіть одну дисципліну)

Налагодження, пуск і експлуатація інженерних мереж. Диспетчеризація


Сучасні напрями розвитку будівельної галузі та інженерного забезпечення


?>
вверх