Факультет Цивільної інженерії та екології

ОНП Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання

1 семестр
ПЕРШИЙ БЛОК Дисципліна ЗВО (оберіть одну дисципліну з блоку)

Інтелектуальна власність


Сучасна економічна глобалізація


ДРУГИЙ БЛОК (оберіть одну дисципліну)

Технічне регулювання


Системний аналіз в цивільній інженерії


2 семестр
ПЕРШИЙ БЛОК (оберіть одну дисципліну)

Управління проектами


Управління якістю


ДРУГИЙ БЛОК (оберіть одну дисципліну)

Технології спалювання палива та очистки газових викидів


Охорона повітряного басейну


ТРЕТІЙ БЛОК (оберіть одну дисципліну)

Сучасні ресурсозберігаючі технології в системах цивільної інженерії


Інтелектуальні системи управління мікрокліматом


ЧЕТВЕРТИЙ БЛОК (оберіть одну дисципліну)

Опалення, вентиляція та кондиціювання в сільськогосподарських та промислових спорудах


Оптимізація і надійність систем цивільної інженерії


ПЯТИЙ БЛОК (оберіть одну дисципліну)

Налагодження, пуск і експлуатація інженерних мереж. Диспетчеризація


Сучасні напрями розвитку будівельної галузі та інженерного забезпечення


?>
вверх