Факультет Інформаційних технологій та механічної інженерії

ОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1 семестр
ПЕРШИЙ БЛОК – дисципліна ЗВО (оберіть одну дисципліну з блоку)

Комп'ютерні технології проектування та дослідження систем автоматизованого управління технологічними процесами та виробництвами


Основи збору, передачі та обробки інформації


ДРУГИЙ БЛОК (оберіть одну дисципліну з блоку)

Проектування, монтаж та експлуатація систем автоматики


Сучасні проблеми теорії управління


ТРЕТІЙ БЛОК - Дисципліна ЗВО (оберіть одну дисципліну)

Інтелектуальна власність


Сучасна економічна глобалізація


?>
вверх