Наукові спрямування

Дослідження міцності та надійності з урахуванням тривалих та динамічних процесів, стійкість стержневих конструкцій з урахуванням деформованої схеми

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук

Буратинський
Андрій
Петрович

Дисципліни

Теоретична механіка

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 424 (четвертий поверх старого корпусу)

Телефон:

вн. 4-22, міськ. 756-33-46,

E-mail

buratynskyi.andrii@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

З 2005 до 2009 навчався в аспірантурі ПГАСА. У 2014 році захистив дисертацію на тему «Розрахунок стержневих залізобетонних систем з урахуванням деформованої схеми і повзучості при статичному та вібраційному навантаженні». Склав іспит з володіння іноземною (англійською) мовою рівня В2. У 2021 році отримав атестат доцента кафедри будівельної механіки та опору матеріалів. Опубліковано понад 40 наукових статей, методичних вказівок та монографій, у тому числі в науко-метричних виданнях. Проходив стажування в Інституті геотехнічній механіки ім. Н.С. Полякова НАН України, також приймав участь в стажуванні від EPAM для викладачів (108 годин).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

До 2019 року працював асистентом, доцентом на кафедрі теоретичної механіки. За сумісництвом працював в науково-дослідній частині ПДАБА, також працював над держбюджетною темою «Теорія тривалої міцності та стійкості стержневих залізобетонних систем з урахуванням повзучості та віброповзучості бетону». З грудня 2019 року працює доцентом кафедри будівельної і теоретичної механіки та опору матеріалів.

Публікації

1. Слободянюк С. О., Буратинський А.П., Климпатюк Д.В., Титюк А.О., Шаповал В.Г. Теорія тривалої міцності та стійкості стержневих залізобетонних систем з урахуванням повзучості та віброповзучості бетону. Частина І. Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА», «Середняк Т.К.» – 2014. – 156 с.

2. Слободянюк С. О., Буратинський А.П., Щербачов А.Д., Слободянюк О. С., Шаповал А.В. Теорія тривалої міцності та стійкості стержневих залізобетонних систем з урахуванням повзучості та віброповзучості бетону. Частина ІІ. Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА», «Середняк Т.К.» – 2015. – 150 с.

3. Слободянюк С. О., Буратинський А.П., Щербачов А.Д., Слободянюк О. С., Хамрик О.В. Теорія тривалої міцності та стійкості стержневих залізобетонних систем з урахуванням повзучості та віброповзучості бетону. Частина ІІІ. Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА», «Середняк Т.К.» – 2016. – 201 с.

4. Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з дисципліни «Теоретична механіка» (розділ «Динаміка механічної системи») для студентів напрямків підготовки 6.-60101 «Будівництво», 6.250202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 6.050503 «Машинобудування» денна форма навчання / Дьомін Г.К., Креймер Ю.Г., Буратинский А.П. – Дніпропетровськ, ДВНЗ ПДАБА, 2016. – 33 с.

5. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи № 4 з дисципліни «Теоретична механіка в розрахунках на комп’ютерах» (розділ «Динаміка матеріальної точки») для студентів напрямку підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» денної форми навчання / Слободянюк С.О.. Шаповал А.В., Буратинський А.П., Щербачов А.Д. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016, – 33 с,

6. Слободянюк С. О., Лучко Й.Й., Буратинський А.П. Механіка тривалих віброційних переміщень позацентрово-стиснутих залізобетонного стержня / Вісник Тернопільського Національного технічного університету. – Тернопіль: ТНТУ ім. Пулюя, 2014. – №3 (75). – с. 98 – 107.

7. Слободянюк С. О., Лучко Й.Й., Буратинський А.П. Применение МКЭ для решения задач ползучести и виброползучестис помощью математического пакета «MathCAD» / Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій. Збірник наукових праць Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Вип. 10. – Львів: Каменяр, 2014. – с. 113 – 123.

8. Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з дисципліни «Теоретична механіка» (розділ “Статика”) для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної форми навчання / Укладачі: Буратинський А. П., Дьомін Г. К., Креймер Ю. Г., Щербачов А. Д. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 30 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх