Наукові спрямування

Дослідження міцності та надійності з урахуванням тривалих та динамічних процесів

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень С1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук

Буратинський
Андрій
Петрович

Дисципліни

Теоретична механіка

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 424 (четвертий поверх старого корпусу)

Телефон:

міськ. 756-33-46,

E-mail

tmeh@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

З 2005 до 2009 навчався в аспірантурі ПГАСА. У 2014 році захистив дисертацію на тему «Розрахунок стержневих залізобетонних систем з урахуванням деформованої схеми і повзучості при статичному та вібраційному навантаженні».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Працює на кафедрі теоретичної механіки.

Публікації

1. Слободянюк С. О., Буратинський А.П., Климпатюк Д.В., Титюк А.О., Шаповал В.Г. Теорія тривалої міцності та стійкості стержневих залізобетонних систем з урахуванням повзучості та віброповзучості бетону. Частина І. Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА», «Середняк Т.К.» – 2014. – 156 с.

2. Слободянюк С. О., Буратинський А.П., Щербачов А.Д., Слободянюк О. С., Шаповал А.В. Теорія тривалої міцності та стійкості стержневих залізобетонних систем з урахуванням повзучості та віброповзучості бетону. Частина ІІ. Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА», «Середняк Т.К.» – 2015. – 150 с.

3. Слободянюк С. О., Буратинський А.П., Щербачов А.Д., Слободянюк О. С., Хамрик О.В. Теорія тривалої міцності та стійкості стержневих залізобетонних систем з урахуванням повзучості та віброповзучості бетону. Частина ІІІ. Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА», «Середняк Т.К.» – 2016. – 201 с.

4. Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з дисципліни «Теоретична механіка» (розділ «Динаміка механічної системи») для студентів напрямків підготовки 6.-60101 «Будівництво», 6.250202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 6.050503 «Машинобудування» денна форма навчання / Дьомін Г.К., Креймер Ю.Г., Буратинский А.П. – Дніпропетровськ, ДВНЗ ПДАБА, 2016. – 33 с.

5. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи № 4 з дисципліни «Теоретична механіка в розрахунках на комп’ютерах» (розділ «Динаміка матеріальної точки») для студентів напрямку підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» денної форми навчання / Слободянюк С.О.. Шаповал А.В., Буратинський А.П., Щербачов А.Д. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016, – 33 с,

6. Слободянюк С. О., Лучко Й.Й., Буратинський А.П. Механіка тривалих віброційних переміщень позацентрово-стиснутих залізобетонного стержня / Вісник Тернопільського Національного технічного університету. – Тернопіль: ТНТУ ім. Пулюя, 2014. – №3 (75). – с. 98 – 107.

7. Слободянюк С. О., Лучко Й.Й., Буратинський А.П. Применение МКЭ для решения задач ползучести и виброползучестис помощью математического пакета «MathCAD» / Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій. Збірник наукових праць Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Вип. 10. – Львів: Каменяр, 2014. – с. 113 – 123.

8. Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з дисципліни «Теоретична механіка» (розділ “Статика”) для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної форми навчання / Укладачі: Буратинський А. П., Дьомін Г. К., Креймер Ю. Г., Щербачов А. Д. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 30 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх