Наукові спрямування

Вдосконалення робочих процесів та обладнання машин для земляних та дорожніх робіт.

Володіння мовами

Українська мовавільне

Англійська моварівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Голубченко
Олександр
Іванович

Дисципліни

Основи науково-технічної творчості

Теорія і розрахунок підйомно-транспортних машин

Основи наукових досліджень, патентознавства та ліцензування

Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка

Сучасні методи дослідження та розрахунку динамічних процесів будівельних машин

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 2002 (другий поверх)

Телефон:

вн. 4-67; міск. 756-33-73;

E-mail

holubchenko.oleksandr@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Доцент Голубченко Олександр Іванович у 1981 році закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут. У 1990 році захистив кандидатську дисертацію у Московському автомобільно-дорожньому інституті. Член-кореспондент Підйомно-транспортної Академії наук України з 2010 року. Нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» у 2005 році.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1981 році закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут. З 1983 працював інженером науково-дослідницького сектора кафедри будівельних і дорожніх машин, навчався в аспірантурі. З 1991 року працює доцентом кафедри будівельних та дорожніх машин, заступник декана механічного факультету. Опублікував понад 80 науково-методичних праць.

Публікації

1. Штепа В.П. Оснащення землерийно-транспортних машин безперервної дії різально-метальним робочим органом з ціллю підвищення їх ефективності / В. П. Штепа, О. І. Голубченко, М. Е. Хожило // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 72 – Дн-ск: ГВУЗ «ПГАСА», 2013. – С. 146-159.

2. Голубченко О.І. Визначення продуктивності та енергетичних показників різально-метального робочого органа / О.І. Голубченко, М.Е. Хожило //  Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. Вип. №1 (36) – Полтава: ПолНТУ, 2013. – C. 81–86.

3. Голубченко О.І. Підвищення ефективності землерийно-транспортної машини з різально-метальним робочим органом / О.І. Голубченко, М.Е. Хожило // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д. : ПГАСА, 2013. – № 3. – C. 28–37.

4. О.І. Голубченко Огляд та пропозиції конструкцій активного робочого обладнання землерийно-транспортних машин безперервної дії / О. І. Голубченко, М. Е. Хожило // Вісник ДВНЗ ПДАБА. – Дніпропетровськ: ПГАСА, 2011. – № 6 – 7. – C.48 – 55.

5. Кінематичні особливості процесу транспортування ґрунту гвинтовим робочим органом різально-кидального типу для землерийно-транспортних машин безперервної дії / О.І. Голубченко, М.Е. Хожило // Сб. науч. тр.: Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 57 – Дн – ск: ПДАБА, 2010. – С. 36 – 45.

6. Визначення раціональних параметрів вертикальної гвинтової поверхні для транспортування матеріалу з максимальною осьовою швидкістю / Л. А. Хмара, О.І. Голубченко // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво), Вип. 23, Т.2. – 2009 – ПолНТУ – С. 139-145.

7. Аналітичне визначення параметрів транспортування одиночної матеріальної частки гвинтовою поверхнею вертикального робочого органа / Л.А. Хмара, О.І. Голубченко // Сб. науч. тр.: Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 46 – Дн – ск: ПДАБА, 2008. – С. 56 – 62.

8. Определение критической частоты вращения витовой поверхности вертикального шнекового рабочего органа с учетом его производительности / Л.А.Хмара, А.И.Голубченко // Интерстроймех -2008. Материалы Международной научно-технической конференции. Т.1., г.Владимир. 2008. С.17-25.

9. Тенденції вдосконалення конструкцій відвальних робочих органів для збільшення об’єму призми волочіння / О. І. Голубченко, М. Е. Хожило // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – № 6-7. – С.42-46.

10. Рабочие органы дорожно-строительных машин повышенной эффективности с винтошнековым интенсификатором / Л.А.Хмара, А.И.Голубченко // “Проблемы эксплуатации и обслуживания транспортно-технологических систем”. Материалы международной научно- технической конференции. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. С.206 -208.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх