?>

Будівельна механіка та механіка деформованого твердого тіла

Науковий керівник:

Красовський Василь Леонідович

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельної механіки та опору матеріалів ДВНЗ ПДАБА, дійсний член Академії будівництва України.

Опубліковано:

  • 7 монографій
  • більше 700 наукових статей

Розроблено:

Отримано:

  • 12 авторських свідоцтв та патентів на винаходи

Підготовлено:

  • 8 докторів наук
  • 49 кандидатів наук

Напрям досліджень:

Діяльність–фундаментальні та прикладні дослідження за такими напрямками:
- численні та експериментальні дослідження деформування та стійкості оболонок при неоднорідному напружено-деформованому стані;
- проблеми біомеханіки остеосинтезу та ендопротезування суглобів людини;
- механічні властивості неоднорідних композиційних матеріалів та конструкцій;
- розрахунок конструкцій за умови неповної інформації про початкові дані.

Наукові досігнення:

  • доведено високу ефективність використання програмних комплексів для розрахунку стійкості оболонок обертання;
  • на основі гістомеханічних досліджень кісткової тканини людини розроблено перший у світі тотальний ендопротез гомілкового суглобу, а також конструкції ендопротезів суглобів різних локалізацій;
  • розроблено математичні моделі та методи розрахунку для визначення статичних та динамічних властивостей композиційних матеріалів з наперед заданими властивостями;
  • розроблено математичну модель та метод розрахунку товстостінних гумокордових оболонок для різних умов експлуатації.

position
position
position
position
?>
?>
вверх