На спеціальності 192. Будівництво та цивільна інженерія здійснюється підготовка за наступними спеціалізаціями:

Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання

Водопостачання та водовідведення

ВІМ технології в будівництві та цивільній інженерії

up