На спеціальності 292. Міжнародні економічні відносини здійснюється підготовка за наступними спеціалізаціями:

Міжнародна економіка і бізнес

Міжнародний туризм

up