На спеціальності 292. Міжнародні економічні відносини здійснюється підготовка за наступними освітніми програмами:

Міжнародна економіка і бізнес

Міжнародний туризм

up