Спеціальність: 076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціалізація: Економіка підприємства

Спеціальність займається підготовкою економістів та науковців широкого профілю, якім доступні рішення задач з планування, управління, аналізу виробничо-господарської діяльності підприємств різних форм власності та з будування наукового підґрунтя економічних проривів в сучасному світі.

Перелік документів для вступу на освітню програму

Диплом 1

Витяг з протоколу 2

Копія паспорта та ІПН 3

Сертифікат4

Фотокартки

Квиток 5

1 Диплом бакалавра або спеціаліста з додатком

2 Витяг з протоколу засідання кафедри

3 Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) 1,2 та 11 сторінки

4 Сертифікат з іноземної мови (для економічних спеціальностей)

5 Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Управління потенціалом підприємства;
 • Моделювання економічних та статистичних досліджень;
 • Інтелектуальний бізнес;
 • Конкурентоспроможність підприємства;
 • Управління проектами;
 • Стратегічне управління підприємством.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Займатися науковою діяльністю, управляти інвестиційними проектами, управляти власним бізнесом, керувати підприємством, отримувати прибуток. Наш випускник – це системний аналітик, що не тільки допомагає вибрати правильне рішення при виникненні проблемної ситуації, але й дозволяє цю ситуацію передбачити й попередити.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Керівник підприємств всіх форм власності;
 • Науковий та педагогічний працівник;
 • Комерційний директор;
 • Спеціаліст з консалтингу;
 • Аспірант.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Підприємства усіх форм власності, державні органи управління, а також вищі навчальні заклади

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

up