Економічний факультет

Спеціальність: 292. Міжнародні економічні відносини

Освітня програма: Міжнародна економіка і бізнес

Підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу, які мають фундаментальні фахові знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань і проблем реалізації міжнародних економічних зв’язків на мікрорівні та спроможні здійснювати науково-дослідницьку та викладацьку діяльність.

Відмінністю магістратури «Міжнародний бізнес» в ПДАБА є можливість «вбудованого» навчання за МВА-програмою «Міжнародний бізнес на ринках країн з ринковою економікою та країн, що розвиваються» (Німеччина, університет м. Фрайберг, Саксонія. Акредитована міжнародна англомовна МВА-програма). Навчання по МВА-програмі безкоштовне. «Вбудованне» навчання передбачає мінімум один рік навчання в Німеччині та отримання двох дипломів (український диплом магістра та німецький МВА-диплом) за два роки.

EIA certificates and exams to be enrolled in study program:

Конкурсний бал (КБ) = (К1×П1+К2×П2+К3×П3)/(К1+К2+К3)

Subjects to study

Basic disciplines in professional training:

 • Глобальна економіка;
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку ;
 • Сучасний міжнародний бізнес;
 • Міжнародний менеджмент;
 • Управління міжнародною конкурентноспроможністю підприємств;
 • Іноземна мова професійного спрямування;
 • Управління міжнародним бізнесом;
 • Європейська економічна політика;
 • Міжнародний бізнес в країнах Центральної та Східної Європи;
 • Транснаціональні корпорації.

Skills to obtain in future prosession:

 • Оцінювати тенденції розвитку національного та міжнародного бізнес-середовища та виробляти обґрунтовані управлінські рішення;
 • Виконувати аналітичні та управлінські функції в зовнішньо-економічній діяльності центральних та регіональних органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • Робити експертну оцінку рішень щодо міжнародних інвестиційних проектів та інших бізнес-рішень, рішень щодо управління корпоративними інтересами міжнародних компаній.

Career prospects

Positions to apply:

 • Експерт із зовнішньоекономічних питань регіональних і загальнодержавних установ;
 • Керівник підрозділу підприємства з: міжнародної торгівлі, митного оформлення тощо;
 • Менеджер з роботи на міжнародних фінансових ринках;
 • Начальник валютного відділу банку;
 • Начальник (завідувач) науково-дослідного підрозділу та підрозділу з науково-технічної підготовки;
 • Науковий співробітник в науково-дослідних установах (міжнародні економічні відносини).

Places to work:

 • Випускники мають можливість працювати в різних міжнародних організаціях, державних установах, у вітчизняних філіях транснаціональних корпорацій, на будь-яких вітчизняних підприємствах, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, у галузях міжнародного маркетингу, експорту-імпорту, бізнес-аналітики, перевезень та митного оформлення, управління міжнародними проектами тощо. Наукова та викладацька діяльність у сфері міжнародної економічної діяльності та міжнародного бізнесу. Наукова, адміністративна та управлінська діяльність в закладах освіти, закладах державних, територіально-адміністративних систем та бізнес-секторі.

Information about study program

Video about study program

Leaflet about study program

up